Wyniki oceny naboru 1/2023

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w dniu 24 listopada 2023 r.  odbyło się posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru operacji w związku z zakończonym naborem wniosków z zakresu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nr 1/2023).

więcej...

Realizacja projektu współpracy o akronimie PLANSR – publikacja

Bardzo się cieszymy, że udało się zrealizować ostatnie zadanie z naszego Projektu współpracy realizowanego wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Pogórze Przemysko- Dynowskie”. Publikacja prezentuje działalność Kół Gospodyń i Organizacji, które swoją aktywnością promują nasz region i które wzięły udział w ogłoszonym w ramach naszego projektu, o akronimie PLANSR, konkursie. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym oraz wydawnictwu Edytorial za wspaniałe wydanie!

Przypomnijmy, że celem operacji p.n. „Produkty lokalne – akcenty nadające smak regionom” jest „Promocja obszaru w zakresie produktów i usług lokalnych dwóch partnerskich LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” i „Kraina Sanu”, poprzez organizację konkursu, wydanie publikacji i organizację imprezy podsumowującej.

więcej...