FIO 2011

Projekt pn: „Nowe formy aktywności – Nordic Walking w Krainie Sanu” realizowany był w okresie od 01.08.2011r. do 31.10.2011r. w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011 na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Sanu”.

Działania planowane w projekcie miały na celu aktywizację mieszkańców LGD, integrację środowiska wiejskiego oraz promocję zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu. Cel ten został osiągnięty przede wszystkim poprzez wyszkolenie instruktorów Nordic Walking działających na obszarze LGD oraz utworzenie w gminach wchodzących w skład LGD grup osób spotykających się na zajęciach cyklicznych i ćwiczących pod nadzorem instruktorów Nordic Walking.

Na zakończenie projektu zorganizowany został Rajd Nordic Walking. Rajd odbył się 21 października 2011 roku w miejscowości Ożanna (gmina Kuryłówka) po 6 km trasie, miał charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców obszaru objętego projektem. Osobom bez własnego sprzętu został on bezpłatnie wypożyczony oraz odpowiednio dobrany przez instruktorów NW. Rajd zakończył się wspólnym ogniskiem i ciepłym posiłkiem dla wszystkich jego uczestników.

 

Całkowita wartość projektu wynosiła 32 168,89 zł, natomiast wartość dofinansowania 27 968,89 zł.