Ważne dokumenty

Dokumenty obowiązujące do podpisanej umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność nr 00006.UM09.6572.20013.2023 z dnia   9.02.2024 r .

umowa o warunkach i sposobie Realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00006.UM09.6572.20013.2023

Załcznik nr 1 do Umowy :

Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027

Załcznik nr 2 do Umowy :

załacznik nr 2 do UMowy o warunkach i sposobie realizacji …. PLan komunikacji