Ważne dokumenty

Dokumenty obowiązujące do podpisanej umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność nr 00006.UM09.6572.20013.2023 z dnia   9.02.2024 r .

umowa o warunkach i sposobie Realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00006.UM09.6572.20013.2023

Załcznik nr 1 do Umowy :

Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027

Załcznik nr 2 do Umowy :

załacznik nr 2 do UMowy o warunkach i sposobie realizacji …. PLan komunikacji

Data Publikacji 07.03.2024

Harmonogram Naboru wniosków na na rok 2024:

harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz w programie FEP 2021-2027

Podpisaliśmy Aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność