PROW 2014-2020Rozporządzenia i ustawy dostępne są pod adresem

Legislacja krajowa (podkarpackie.pl)

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570)
zmiana z 25 sierpnia 2016 r. (Dz.U.2016 poz. 1390)
tekst jednolity z 8 marca 2017 r. (Dz.U.2017 poz. 772)
zmiana z 10 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017 poz. 1588)
zmiana z 30 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.861)
tekst jednolity z 12 marca 2019 r. (Dz.U.2019 poz. 664)
zmiana z 8 października 2019 r. (Dz.U.2019 poz. 2023)
zmiana z 2 września 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1555)

 

 

 

Bezpłatne doradztwo:

Osoby zainteresowane warunkami i trybem przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pragniemy poinformować , że wszelkie informacje dotyczące dofinansowania udzielane są w Biurze Stowarzyszenia pod adresem Tryńcza 375, 37-204 Tryńcza oraz telefonicznie pod numerem 16 642 23 20 ,
tel.  691 428 381 w godzinach  pracy biura od 7:00 do 15:00.