Procedury wyboru i oceny grantów i kryteria

Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania przyjęta uchwałą Nr 10/06/2020 Zarządu Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD z dnia 09 czerwca 2020 r.

Procedura wyboru i oceny grantobiorców

zał. nr 1 – cele i wskaźniki

zał. nr 2 Karta wstępnej oceny wniosku o przyznanie pomocy

zał. nr 3 Deklaracja bezstronności i poufności

zał. 3a. Deklaracja bezstronności i poufności pracownika

zał. nr 4 -rejestr interesów członków organu decyzyjnego

zał. Nr 4a. Rejestr interesów pracownika biura

Zał. Nr 5 Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru

zał. Nr 6 wniosek o powierzenie grantu

zał. Nr 7 umowa o powierzenie grantu

Zał. Nr 8 wniosek o rozliczenie grantu

 

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów przyjęte uchwałą nr Nr 4/06/2018 Zarządu Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD z dnia 5 czerwca 2018 r. (obowiązujące)

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

 

Wersja archiwalna:

Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania przyjęta uchwałą Nr 3/06/2018 Zarządu Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD z dnia 5 czerwca 2018 r.

01. Procedura grantowa

zał. nr 1 – cele i wskaźniki

zał. nr 2 Karta wstępnej oceny wniosku o przyznanie pomocy

zał. nr 3 Deklaracja bezstronności i poufności

zał. 3a. Deklaracja bezstronności i poufności pracownika

zał. nr 4 -rejestr interesów członków organu decyzyjnego

4a. Rejestr interesów pracownika biura

Zał. Nr 5 Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru

zał. Nr 6 wniosek o powierzenie grantu

zał. Nr 7 umowa o powierzenie grantu

Zał. Nr 8 wniosek o rozliczenie grantu

 

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów przyjęte uchwałą nr Nr 4/06/2018 Zarządu Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD z dnia 5 czerwca 2018 r.

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Wersja archiwalna:

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania przyjęte uchwałą Nr 3/06/2016 Walnego Zebrania Stowarzyszenia z dnia 20 czerwca 2016 r.

Procedura wyboru i oceny grantów

wzór nr 8 Wniosek o powierzenie grantu

wzór nr 9 Wzór umowy o powierzenie grantu

wzór nr 10 Granty Wniosek o rozliczenie

wzór nr 11 sprawozdanie merytoryczne

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów przyjęte uchwałą nr 7/12/2015 Walnego Zebrania  z dnia 15 grudnia 2015 r.

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów zał. 12 do LSR