Sprawozdania/budżet

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 Umowy nr 00022-6933-UM0910003/15 z dnia 23.05.2016 r. o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
  • za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (data publikacji 27.02.2023 r.)
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 Umowy nr 00022-6933-UM0910003/15 z dnia 23.05.2016 r. o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
  • za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (data publikacji 28.02.2022r.)

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 Umowy nr 00022-6933-UM0910003/15 z dnia 23.05.2016 r. o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

  • za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

Informacja-o-sposobie-wykorzystania-środków-finansowych-za-2020 (data publikacji 26.02.2021 r.)

  • za okres od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych za 2019 r

  • za okres od 01.01.2018 r do 31.12.2018 r. 

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych za 2018 r. (data publikacji 26.02.2019 r.)

  • za okres od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r.

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych za 2017 r.

  • za okres od 04.08.2016 r. do 31.12.2016 r.

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych za okres od 04.08 do 31.12.2016 r.

 

Załącznik Nr 4 Budżet LSR

Wersja archiwalna:

sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2009 – 2014

budżet LSR Kraina Sanu

Plan finansowy – Kraina Sanu

zestawienie rzeczowo-finansowe