Jarosław

Gmina Jarosław – miejscowości:

 • Koniaczów
 • Kostków
 • Leżachów Osada
 • Makowisko
 • Morawsko
 • Munina
 • Pełkinie
 • Sobiecin
 • Surochów
 • Tuczempy
 • Wola Buchowska
 • Wólka Pełkińska
 • Zgoda

Gmina Jarosław leży w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego, przy głównej drodze Zgorzelec – Przemyśl oraz Jarosław – Lubaczów. Siedzibą gminy jest miasto Jarosław. Gmina jest też częścią powiatu jarosławskiego.

Region jarosławski leży niemal w całości we wschodniej części Kotliny Sandomierskiej i tylko jego południowe krańce sięgają pasma pierwszych wzniesień Pogórza Karpackiego zwanego tu Pogórzem Dynowskim. Obszar Kotliny Sandomierskiej dzieli się na szereg mezoregionów, z których na terenie gminy występują Pogórze Rzeszowskie i Płaskowyż Tarnogrodzki przedzielone Doliną Dolnego Sanu. Pogórze Rzeszowskie, zwane w tej części niekiedy Pogórzem Jarosławskim, obejmuje południowo-zachodnią część regionu. Tworzy je obszar łagodnych wzniesień stanowiących pewnego rodzaju teren przejściowy pomiędzy Kotliną Sandomierską a Pogórzem Dynowskim. Pogórze Rzeszowskie zbudowane jest z kilku pasm wzniesień sięgających do około 230 m wysokości n.p.m.. W wielu miejscach wzniesienia rzeźbią charakterystyczne dla obszarów lessowych głębokie wąwozy (parowy), zwane tu wądołami. Początki osadnictwa na terenie regionu jarosławskiego oraz samego Jarosławia sięgają bardzo odległych czasów. Przypadkowe znaleziska oraz prowadzone od szeregu lat badania archeologiczne odsłoniły częściowo tajemnice dawno minionych wieków epoki kamiennej (tj. ok. 10000 lat p.n.e.). Najdawniejszymi mieszkańcami omawianego obszaru byli niewątpliwie koczujący myśliwi, żywiący się upolowaną zwierzyną i posługujący się w tym najstarszym znanym nam okresie prymitywnymi narzędziami pracy, sporządzonymi przeważnie z kamienia.

Należy wspomnieć, że ziemia jarosławska będąca dotąd królewszczyzną, w roku 1387 przeszła na własność rodziny Tarnowskich, przy czym wymieniono wówczas ówczesną włość feudalną. Stanowiły ją m.in. takie miejscowości: Tuczempy, Leżachów Osada, Sobiecin, Koniaczów. Wyliczenie tych miejscowości w dokumencie nadawczym znacznie uzupełniło wiadomości o szeroko rozbudowanym osadnictwie tych stron. Ziemie, przechodząc w ręce Tarnawskich, stały się prywatną własnością feudalnych właścicieli rodzin magnackich: Kostków, Ostrogskich.