Adamówka

Gmina Adamówka – miejscowości:

  • Adamówka
  • Cieplice
  • Dobcza
  • Krasne
  • Majdan Sieniawski
  • Pawłowa

Gmina Adamówka to jedna z najmłodszych gmin wchodzących w skład powiaty przeworskiego. Przecina ją droga wojewódzka Przeworsk – Lublin – Warszawa. W skład gminy wchodzi 6 sołectw : Adamówka, Cieplice, Dobcza, Majdan Sieniawski, Pawłowa i Krasne. Około 48% powierzchni zajmują lasy, zasobne w grzyby i owoce leśne. Tereny te w części należą do sieniawskiego Obszary Chronionego Krajobrazu. Liczne oczka wodne i potoki stwarzają możliwość budowy stawów hodowlanych. Władze lokalne widza potrzebę wykorzystania walorów turystycznych gminy poprzez budowę obiektów turystyczno – wypoczynkowy .Rozległe czyste ekologicznie tereny, porośnięte w dużej części pięknymi sosnowymi i mieszanymi lasami.

Na terenie Gminy Adamówka lasy nadal się powiększają bo grunty rolne klasy V , VI na których można korzystnie sadzić las to 75% powierzchni gminy. W lasach Adamówki borowiki i jagody zbiera się całymi koszami a raki, bobry i czaple żyją sobie spokojnie.