Projekty przed 2009 r.

Lp.

Tytuł projektu

Termin realizacji

Krótka charakterystyka projektu

Źródło finansowania

Wartość projektu

1

Nowoczesność i ethos – model organizacji pozarządowej pod znakiem menedżera.
Program rozwoju sektora społecznego w Krainie Sanu
IX 2007- XII 2007 Wprowadzenie menedżerskiego modelu zarządzania organizacją pozarządową, wyszkolenie szkoły trenerów, aktywizacja sektora społecznego w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania FIO 98118,30
PLN

2

Aktywność tożsamość, przedsiębiorczość – wykorzystanie zasobów lokalnych w rozwoju turystyki sfery około turystycznej w Krainie Sanu I 2007 – II 2008 Działanie w zakresie wdrażania marketingu produktu lokalnego, rewaloryzacji tradycyjnego rękodzieła, opracowanie szlaków turystycznych, promocji regionu, nawiązywanie współpracy międzynarodowej Leader+
Schemat II
619850,00 PLN

3

Urynkowienie tradycyjnego produktu lokalnego –program wdrażania marketingu produktów lokalnych i tworzenia grupy marki obszarowej II 2007 – X 2007 Opracowanie metodą ekspercko- partnerską programu marketingowego dla wybranych produktów lokalnych i wprowadzenie ich na rynek pod znakiem wspólnej marki obszarowej, poprzez kreowanie produktu według wymogów rynkowych, uruchomienie procesów promocji, dystrybucji i sprzedaży. Projekt miał na celu rozwijanie przedsiębiorczości opartej na wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego. Interreg 30906,00 EURO

4

Ekonomia zrównoważonego rozwoju – model ekonomii społecznej w Krainie Sanu VII 2008 – XII 2008 Przeprowadzenie szkoleń i doradztwa dot. przedsiębiorczości społecznej, budowa Lokalnego Centrum Rozwoju Ekonomii Społecznej  FIO 152836,00
PLN