Sieniawa

Gmina miejsko – wiejska Sieniawa – miejscowości:

  • Czerce
  • Czerwona Wola
  • Dobra
  • Dybków
  • Leżachów
  • Paluchy
  • Pigany
  • Rudka
  • Wylewa
 
Gmina ta położona jest w południowej części Kotliny Sandomierskiej zwanej Nadsaniem w dolinie Dolnego Sanu w pobliżu ujścia do Sanu rzeki Lubaczówki i Wisłoka.

Klimat tej gminy jest bardzo specyficzny ze względu na występujące często zmiany pogodowe. Na południowy wschód od Sieniawy w widłach Sanu i Lubaczówki znajdują się rozległe lasy sieniawskie. W obrębie tych lasów zachowały się fragmenty pierwotnego lasu z wielogatunkowym drzewostanem. W celu zachowania tych walorów przyrodniczych utworzono tu Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu. Duża lesistość gminy umożliwia pozyskiwanie drewna szlachetnego. Do bogactw naturalnych zaliczyć możemy gaz ziemny, złoża gliny, piasku i żwiru.

Istnieją korzystne warunki do rozwoju agroturystyki. Miasto i Gmina Sieniawa to niewątpliwie jeden z najatrakcyjniejszych rejonów turystycznych. Turystycznym magnesem jest wspomniany już Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu, Który zajmuje północno- wschodnią część województwa podkarpackiego i obejmuje wyróżniające się krajobrazowo tereny o różnych typach ekosystemów.

Zajmuje on powierzchnię 52 408ha, założony został w 1987r.

Króluje tutaj sosna pospolita i dąb szypułkowy oraz zbiorowiska grądowe z grabem i bukiem. Na terenie gminy wprowadzono formy ochrony przyrody tj. rezerwat leśny „Lupa” znajdujący się w miejscowości Dobra, chroniący cenny fragment lasu mieszanego z przewagą sosny w wieku 140-180 lat oraz wiele innych pomnikowych dębów, buków i okazałą jodłę . Spotykane stanowiska roślin chronionych to m.in. synatropy północno amerykańskie, wawrzynek, wilcze łyko, konwalia, widłak jałowcowa ty, czosnek niedźwiedzi rosiczka okrągłolistna.

Rzadkie i chronione gatunki zwierząt to wilk, bóbr wydra, bocian czarny, żuraw popielaty, puchacz, kobuz i inne. Występują tu dogodne warunki do rozwoju agroturystyki przede wszystkim do polowań. Do Sieniawy wędkarzy przyciąga San i Lubaczówka oraz liczne stawy hodowlane. Miłośników zabytków przyciąga XVIII wieczny pałac Czartoryskich oferujący usługi hotelarskie na wysokim poziomie.

Dla turystów miłośników przyrody na terenie Nadleśnictwa zlokalizowane są 4 parkingi śród leśne i 1 pole biwakowe. Znajdują się tam wiaty, zadaszenia, stoły ławy, miejsca ogniskowe. Są one często wykorzystywane przez przejeżdżających turystów

Atrakcyjności turystycznej temu terenowi dodaje możliwość obfitych zbiorów grzybów jadalnych i runa leśnego. Na terenie gminy miejsko-wiejskiej Sieniawa głównymi wytwórcami produktów kulinarnych są gospodarstwa agroturystyczne oraz koła Gospodyń Wiejskich. Przestrzegają one tradycyjnych receptur, a nowe pomysły na potrawy traktowane są jako kontynuacja inwencji przodków.