Wiązownica

Gmina Wiązownica – miejscowości:

 • Cetula
 • Manasterz
 • Mołodycz
 • Nielepkowice
 • Piwoda
 • Radawa
 • Ryszkowa Wola
 • Surmaczówka
 • Szówsko
 • Wiązownica
 • Wólka Zapałowska
 • Zapałów
 
Gmina Wiązownica położona jest we wschodniej części województwa podkarpackiego w powiecie jarosławskim. Od południa gmina graniczy z gminą Laszki i Jarosław (powiat jarosławski), od północy z gminą Stary Dzików (powiat lubaczowski) i Adamówka (powiat Przeworski), od wschodu z gminą Oleszyce (powiat lubaczowski), a od zachodu z gminą Sieniawa (powiat przeworski). Zajmuje obszar 244 km2 co stanowi 23,7% powierzchni powiatu przez co jest ona jego największą gminą. Pod względem ilości mieszkańców zajmuje trzecie miejsce w powiecie po mieście Jarosławiu i Radymnie. Gminę zamieszkuje łącznie 11 562 mieszkańców gdzie średnia gęstość zaludnienia gminy wynosi 47 osób/km2.

Wiodącą rolę w gminie pełni miejscowość Wiązownica, która jest siedzibą władz gminnych oraz instytucji użyteczności publicznej.

Wiązownica jest gminą podmiejską o charakterze rolniczym (użytki rolne stanowią 35% powierzchni ogólnej gminy, leśnictwo 47%, tereny pod turystykę 7%, pozostałą część powierzchni gminy stanowią drogi i zabudowania). Lokalizacja gminy w pobliżu miasta wpływa korzystnie na wzrost ilości podmiotów gospodarczych. W ewidencji działalności gospodarczej zarejestrowanych jest 468 podmiotów, są to przeważnie prywatne zakłady zatrudniające do dwóch pracowników.

Ponadto na terenie Gminy znajduje się wiele innych ciekawych obiektów, które nie są wpisane do rejestru zabytków. W ostatnich latach odnotowano wzrost znaczenia lokalnej turystyki i agroturystyki w gminie Wiązownica. Fakt ten wiąże się m.in. z walorami przyrodniczymi gminy Wiązownica oraz licznymi atrakcjami turystycznymi. Charakterystyczne walory przyrodnicze to: czyste powietrze, ukształtowanie terenu, duże obszary lasów oraz zbiornik wodny w Radawie.

Część obszaru gminy Wiązownica wchodzi w skład Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obejmuje on tereny położone w środkowo zachodniej części byłego województwa przemyskiego. Południowa granica obszaru przebiega granicami wsi Wólka Zapałowska, Surmaczówka i Radawa. Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu w 48% zajmują lasy, zwłaszcza mieszane oraz bory, przy czym znaczną jego część stanowi duży kompleks tzw. Lasów Sieniawskich, stanowiących część dawnej Puszczy Solskiej. W dolinach rzek San i Lubaczówka zachowały się fragmenty lasów łęgowych.

Największą atrakcją turystyczną gminy Wiązownica jest miejscowość letniskowa Radawa, położona wśród świerkowych i sosnowych lasów.