Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Broszura informacyjna „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

Uprzejmie informujemy, że od 19 stycznia 2012 r. obowiązuje nowy formularz wniosku o przyznanie pomocy dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw”.

Do pobrania:

Zaktualizowane dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się
o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” ” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw”.

 

Obowiązuje od 6 kwietnia 2011 r. oraz w ramach naborów, które obejmowały dzień 6 kwietnia 2011 r.

wersja edytowalna:

WOPP_413_312_LGD

instrukcja

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 – instrukcja

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Zapytanie ofertowe – wzór

wersja nieedytowalna:

WOPP_413_312_LGD

instrukcja

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 – instrukcja

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Zapytanie ofertowe – wzór

instrukcje:

IW_1.1_4.1_413_312

IW_1_4.1_413_312_ostat

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

wniosek o płatność wersja edytowalna

wniosek o płatność wersja nieedytowalna

instrukcja wypełniania wniosku

Dokumenty LGD:

Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów ze środków EU

Minimalne wymagania

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

 aktualny wniosek o przyznaie pomocy w ramach działania tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw