LSR 2021-2027

Konsultacje społeczne LSR dla Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania na lata 2021- 2027

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych przedstawicieli sektorów gospodarczego, społecznego, publicznego i mieszkańców z Gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Miasta i Gminy Sieniawa, Gminy Tryńcza i Wiązownica.

tj.: lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawicieli samorządu terytorialnego, radnych, sołtysów, przedstawicieli jednostek systemu oświaty, pomocy społecznej i ośrodków kultury oraz wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru.

Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkań konsultacyjnych posłużą nam do przygotowania nowej strategii dla obszaru działania LGD.

Miejsca i terminy spotkań:

Nazwa Gminy

Miejsce spotkania

Termin spotkania

Gmina Adamówka

Adamówka 97, Urząd Gminy w Adamówce, 37-534 Adamówka

28.07.2022 r. godz. 18:00

Gmina Jarosław

Morawsko 203 A, Świetlica Wiejska w Morawsku, 37-514 Munina

26.07.2022 r. godz. 19:00

Gmina Kuryłówka

Kuryłówka 535A , Remiza OSP w Kuryłówce, 37-303 Kuryłówka

28.07.2022 r. godz. 15:30

Miasto i Gmina Sieniawa

Sieniawa ul, Kościuszki 4, Centrum Kultury Sportu i Rekreacji „Sokół”, 37- 530 Sieniawa

27.07.2022 r. godz. 18:00

Gmina Tryńcza

Tryńcza 375, Budynek Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza (obok Urzędu Gminy), 37-204 Tryńcza

27.07.2022 r. godz. 15:30

Gmina Wiązownica

Wiązownica ul. Warszawska 15, Gminne Centrum Kultury, 37-522 Wiązownica

26.07.2022 r. godz. 16:00

 

Program spotkań:

 1. Otwarcie konsultacji, przywitanie przybyłych mieszkańców, lista obecności.
  2. Przedstawienie działalności i struktury LGD.
  3. Omówienie obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym omówienie spójności tego obszaru.
  4. Przedstawienie planu włączenia społeczności lokalnej w tworzenie nowej LSR.
  5. Diagnoza potrzeb i problemów obszaru i mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD, w tym ukierunkowanie na zagadnienia dotyczące: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia sie społeczeństwa oraz wyludniania sie obszaru planowanego do objęcia LSR, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.
  6. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR.
  7. Dyskusja nad celami LSR i działaniami.
  8. Omówienie rezultatów działań na zakończenie realizacji LSR.
  9. Wypełnienia przez uczestników konsultacji ankiet.
  10. Wywiady indywidualne i grupowe z chętnymi uczestnikami konsultacji odnośnie tworzenia LSR.
  11. Przedstawienie wniosków z konsultacji, podsumowanie i zakończenie spotkania.