Ankiety

Szanowni Beneficjenci,

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety monitorującej postęp realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Sanu, dzięki której możliwe będzie zbadanie poziomu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Będziemy wdzięczni za jak najdokładniejsze odpowiedzi na wszystkie zagadnienia.

Konieczność wypełnienia ankiety i dostarczenia jej do siedziby Stowarzyszenia „Kraina Sanu” wynika z podpisanej przez Państwa umowy o przyznanie pomocy. Zgodnie z § 5 Umowy przyznania pomocy na operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, „Beneficjent ma obowiązek złożyć na wezwanie LGD, która dokonała wyboru operacji do finansowania, wypełniony formularz ankiety monitorującej”.

Ankietę monitorującą prosimy dostarczyć do biura Stowarzyszenia 14 dni od dnia otrzymania płatności ostatecznej za zrealizowany projekt. Prosimy również o wypełnienie ankiety  na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność. Dane z wniosku o przyznanie pomocy należy podawać po uwzględnieniu uzupełnień dokonanych na wezwanie instytucji wdrażającej (tj. Urzędu Marszałkowskiego WojewództwaPodkarpackiego lub Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Ankieta monitorująca postęp realizacji LSR Kraina Sanu