Projekt współpracy

Nordic Walking Park Podkarpacie Centrum – to nazwa realizowanego w 2011 roku projektu w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” objętego PROW na lata 2007-2013.

Projekt jest wspólnym dziełem i projektem dwóch lokalnych grup działania: Stowarzyszenia „Krainy Sanu” – Lokalnej Grupy Działania oraz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Mleczki”.

W ramach realizacji projektu powstała sieć ponad 400 km certyfikowanych tras do uprawiania Nordic Walking, na obszarze 1086 km2.  W projekcie uczestniczyło 10 gmin z woj. Podkarpackiego, tj. :  z powiatu przeworskiego 4 gminy : Adamówka, Gać, Tryńcza, Zarzecze, oraz miasto i gmina Sieniawa,  z powiatu jarosławskiego 2 gminy : Wiązownica, Jarosław,  z powiatu leżajskiego 2 gminy: Grodzisko Dolne i Kuryłówka.

Na terenie każdej gminy został zlokalizowany 1 Nordic Walking Park o określonej długości i trudności; trasa zielona – łatwa ( ok. 6 km), trasa czerwona- średnia ( ok. 13 km) oraz trasa czarna – trudna ( ok. 16 km).

Gminy zostały połączone trasami łącznikowymi tworząc w efekcie „pajęczynę” tras. Dzięki temu możliwe jest dowolne wydłużanie i skracanie pokonywanej trasy oraz zmiana kierunku marszu. Trasy zostały oznakowane znakami kierunkowymi oraz czytelnymi tablicami informacyjnymi  które zawierają opisy poszczególnych tras i wskazują ich  przebieg, ogólne informacje na temat techniki, doboru sprzętu i walorów zdrowotnych Nordic Walking. Kondycję fizyczną można będzie usprawnić również poprzez ćwiczenia zaprezentowane na tablicach, tj. ćwiczenia fizyczne umożliwiające wykonanie rozgrzewki, wzmocnienie mięśni i ćwiczenia rozciągające.

Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej. Umożliwiła również wykorzystanie i promocję lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych.

Ponadto Nordic Walking Park Podkarpacie Centrum sprzyja rozwojowi aktywności fizycznej nie tylko wśród młodzieży i dzieci ale również ta forma aktywnego wypoczynku zdobywa już duże uznanie wśród starszego pokolenia mieszkańców.

Na zakończenie realizacji  projektu  odbyły się po nowo wytyczonych trasach rajdy Nordic Walking, w których brali udział nie tylko mieszkańcy obszaru Lokalnych Grup Działania ale również miłośnicy tej formy rekreacji  z różnych zakątków Podkarpacia i nie tylko.

Całkowity budżet  projektu 100% –  252 258 PLN

Budżet Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania –  68,5%   172 785,00 zł

Budżet Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Mleczki” – 31,5% 79 473,00 zł

Okres realizacji projektu styczeń – październik 2011 r.