Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR i kryteria

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD przyjęte uchwałą Nr 2/04/2021 Zarządu Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD z dnia 07 kwietnia 2021  r. 

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

 

Wersja archiwalna:

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD wraz z załącznikami przyjęta uchwałą Nr 1/04/2021 Zarządu Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD  z dnia 07 kwietnia 2021 r.

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR Stowarzyszenia Kraina Sanu – LGD

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD wraz z załącznikami przyjęta uchwałą Nr 1/05/2019 Zarządu Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD  z dnia 27 maja 2019 r.

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD przyjęte uchwałą Nr 2/06/2018 Zarządu Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD z dnia 5 czerwca 2018 r. 

Kryteria wyboru operacji wraz z procedura ustalania lub zmiany kryteriow zal. 11 do LSR

 

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD wraz z załącznikami przyjęta uchwałą Nr 1/06/2018 Zarządu Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD  z dnia 5 czerwca 2018 r.

Procedura oceny i wyboru operacji Kraina Sanu

zał. nr 1 – cele i wskaźniki

zał. nr 2 karta oceny wstepnej

zał. nr 3 Deklaracja bezstronności i poufności

zał. 3a. Deklaracja bezstronności i poufności pracownika

zał. nr 4 -rejestr interesów członków organu decyzyjnego

4a. Rejestr interesów pracownika biura

zał. nr 5 Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru

zał. nr 6 Wykaz dokumentów przekazywanych do ZW

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD przyjęte uchwałą Nr 2/06/2018 Zarządu Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD z dnia 5 czerwca 2018 r. 

Kryteria wyboru operacji wraz z procedura ustalania lub zmiany kryteriow zal. 11 do LSR

 

Wersja archiwalna: 

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD wraz z załącznikami przyjęta uchwałą Nr 2/11/2017 Zarządu Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD  z dnia 24 listopada 2017 r. 

Procedura oceny i wyboru operacji Kraina Sanu 24.11.2017 r.

1. zał. nr 1 – cele i wskaźniki

2. zał. nr 2 karta oceny wstepnej

3. zał. nr 3 Deklaracja bezstronności i poufności

4. zał. 3a. Deklaracja bezstronności i poufności pracownika

5. zał. nr 4 -rejestr interesów członków organu decyzyjnego

6. zał. nr 4a Rejestr interesów pracownika biura

7. zał. nr 5 Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru

8. zał. nr 6 Wykaz dokumentów przekazywanych do ZW

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD przyjęte uchwałą Nr 3/11/2017 Zarządu Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD z dnia 24 listopada 2017 r.

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

 

Wersja archiwalna

Procedura oceny i wyboru operacji Kraina Sanu (obowiązujące od dnia 14.11.2016r.)

1.zał. nr 1- schemat procedury

2.zał. nr 2 – cele i wskaźniki

3. zał nr 3 Karta wstępnej oceny wniosku o przyznanie pomocy (2)

4. zał. nr 4 Deklaracja bezstronności i poufności dla kandydatów dokonujących weryfikacji

5.zał. nr5-rejestr interesów

6.zał. nr 6_Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru

7.zał. nr 7 Wykaz dokumentów przekazywanych do ZW

 

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów zał. 11 do LSR

Regulamin Pracy Rady

 

Wersja archiwalna

Procedura oceny i wyboru operacji Kraina Sanu (z dnia 20 czerwca 2016r)