Ankieta oceniająca działalność Stowarzyszenia „Kraina Sanu” - LGD i realizację LSR

Drodzy Mieszkańcy! Chcemy poznać Wasze opinie na temat naszej działalności. Liczymy, że wszystkie uwagi pozwolą nam efektywniej wdrażać Lokalną Strategię Rozwoju w ramach PROW 2014-2020. Prosimy Was o szczere opinie, za które z góry dziękujemy.

(proszę dokonać oceny w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 – najwyższą)

1. Płeć:

Kobieta
Mężczyzna

2. W jakim stopniu określiłby/aby Pan/i swoją znajomość Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania

1 2 3 4 5

3. Jak Pan/i ocenia dotychczasową działalność Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania przyczyniającą się do realizacji założeń LSR?

1 2 3 4 5

4. Czy Pana/i zdaniem LSR realizowana jest prawidłowo?

Tak
Nie - dlaczego?   

5. Czy Pana/i zdaniem struktura administracyjna LGD pozwala na sprawną pracę Stowarzyszenia?

Tak
Nie - co w tej kwestii należałoby zmienić?   

6. Jak Pan/i ocenia możliwość uzyskania informacji dotyczących pozyskania dofinansowania do swojego projektu?

1 2 3 4 5

7. Z jakich źródeł beneficjenci powinni mieć możliwość czerpania wiedzy na temat naborów wniosków składanych za pośrednictwem LGD, organizowanych szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych (możliwość wskazania kilku odpowiedzi)?

A. Strona internetowa Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania
B. Biuro Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania
C. Spotkania informacyjne organizowane przez LGD
D. Inne portale internetowe, jakie?
E. Prasa lokalna
F. Plakaty, ulotki i materiały promocyjne
G. Informacja w Urzędzie
H. Stoisko informacyjno-konsultacyjne organizowane przez LGD podczas imprez plenerowych
I. Inne źródło, jakie?

8. Czy Pana/i zdaniem działania promujące działalność LGD są skuteczne?

TAK, z jakimi działaniami promującymi zakres działalności LGD się Pan/i spotkał/a?
      A. Spotkania informacyjne
      B. Imprezy organizowane przez LGD
      C. Materiały promocyjne (ulotki, plakaty, broszury, publikacje)
      D. Udział w imprezach gminnych – stoisko promocyjne
      E. Współpraca z mediami lokalnymi
      F. Kontakty bezpośrednie z mieszkańcami w terenie
      G. Inne, jakie?
NIE, jak należałoby je usprawnić?

9. Czy Pana/i zdaniem Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania jest rozpoznawalna w lokalnym środowisku?

1 2 3 4 5

10. Proszę wskazać działania, które Pana/i zdaniem przyczyniłyby się do lepszej popularyzacji działalności, wiedzy o LGD w lokalnym środowisku (możliwość wskazania kilku odpowiedzi):

A. Imprezy promujące LGD
B. Udział w imprezach gminnych – stoisko promocyjne
C. Współpraca z mediami lokalnymi
D. Kontakty bezpośrednie z mieszkańcami w terenie
E. Inne działania, jakie?

11. Jak Pan/i ocenia aktywność Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania na tle innych organizacji działających na zamieszkiwanym przez Pana/ią obszarze?

1 2 3 4 5

12. Jak Pan/i ocenia efektywność funkcjonowania Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania? Mówiąc o efektywności mamy na myśli sprawność działania i wydatkowania środków.

1 2 3 4 5

13. Jak Pan/i ocenia funkcjonowanie Biura LGD?

1 2 3 4 5

14. Jak Pan/i ocenia pracę Zarządu LGD?

1 2 3 4 5

15. Jak Pan/i ocenia pracę Rady LGD?

1 2 3 4 5