Wyniki oceny naboru 1/2023

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w dniu 24 listopada 2023 r.  odbyło się posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru operacji w związku z zakończonym naborem wniosków z zakresu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nr 1/2023).

więcej...

Realizacja projektu współpracy o akronimie PLANSR – publikacja

Bardzo się cieszymy, że udało się zrealizować ostatnie zadanie z naszego Projektu współpracy realizowanego wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Pogórze Przemysko- Dynowskie”. Publikacja prezentuje działalność Kół Gospodyń i Organizacji, które swoją aktywnością promują nasz region i które wzięły udział w ogłoszonym w ramach naszego projektu, o akronimie PLANSR, konkursie. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym oraz wydawnictwu Edytorial za wspaniałe wydanie!

Przypomnijmy, że celem operacji p.n. „Produkty lokalne – akcenty nadające smak regionom” jest „Promocja obszaru w zakresie produktów i usług lokalnych dwóch partnerskich LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” i „Kraina Sanu”, poprzez organizację konkursu, wydanie publikacji i organizację imprezy podsumowującej.

więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023 – Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023

 Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” –Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Instytucja organizująca nabór:
Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Tryńcza 375, 37 – 204 Tryńcza

Termin trwania naboru:
od 12 października 2023 r. do 26 października 2023 r.

więcej...