Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania ogłasza konsultacje społeczne dotyczące spadków finansowych wynikających z zmiany kursu euro.

Zwracamy się do społeczności lokalnej, gmin obszaru LGD tj. mieszkańców gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica o wyrażenie swojej opinii, przedstawienie propozycji  potrzeb w zakresie ustalenia kierunku rozdysponowania środków finansowych z zakresu: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach LSR. Na tej podstawie LGD będzie miała możliwość dostosować zapisy LSR do wymogów i potrzeb społeczności lokalnej.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie do 20.12.2022 r. do godziny 15:00.

więcej...

Konkurs w ramach projektu współpracy PLANSR

Partnerzy projektu współpracy pt. „Produkty lokalne – akcenty nadające smak regionom”

ogłaszają konkurs „Działalność na rzecz promocji obszarów LGD Pogórze Przemysko – Dynowskie i LGD Kraina Sanu, w tym produktów i usług lokalnych”.

Organizatorami konkursu są: Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” i Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.

Celem konkursu jest promowanie obszarów działania organizatorów, pobudzenie do aktywnej działalności w zakresie promocji produktów i usług lokalnych oraz uhonorowanie starań Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń oraz innych podmiotów działających w tym zakresie.

Do pobrania:

Regulamin konkursu – dokument pdf

Zgłoszenia udziału w konkursie – karta w wersji edytowalnej

Zgoda autora/pełnoprawnego dysponenta na wykorzystanie zdjęć przekazanych organizatorom konkursu – dokument pdf

Operacja dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.”

Zapraszamy na XVI edycję EKOGALI

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na:

EKOGALĘ – międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej jakości.

XVI edycja EKOGALI – międzynarodowych targów produktów i żywności wysokiej jakości odbędzie się w dniach 16-17 grudnia 2022 r. w Regionalnym Centrum Sportowo – Widowiskowym „Podpromie” im. Jana Strzelczyka w Rzeszowie.

Zapraszamy do udziału podmioty związane z wytwarzaniem i obrotem produktami
i żywnością wysokiej jakości rozumianą jako certyfikowana  żywność ekologiczna, żywnościowe produkty tradycyjne wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  oraz gospodarstwa agroturystyczne, stowarzyszenia agroturystyczne, zagrody edukacyjne oraz podmioty zajmujące się ziołolecznictwem, propagowaniem wiedzy na temat ziół i ich wpływu na zdrowie człowieka.

Udział wystawców w Targach jest bezpłatny.

więcej...