Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy członków Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – LGD, na posiedzenie Walnego Zebrania, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2023 r. (tj. piątek ) o godzinie 15.00 w Karczmie u Piotra w Radawie.

Pracujemy nad Nową Lokalną Strategią Rozwoju

Biuro Stowarzyszenia  „Kraina Sanu” – LGD przypomina ze w związku  z trwającymi konsultacjami  dotyczącymi  opracowania  nowej Lokalnej Strategii Rozwoju zachęcamy wszystkich chętnych do współudziału w tworzeniu tego dokumentu. To właśnie teraz jest okazja abyśmy wspólnie zdecydowali w jaki sposób zagospodarować środki z funduszy europejskich.  Mamy szansę zrealizować faktycznie te pomysły, które przyczynią się do podniesienia jakości życia na naszym obszarze. To dzięki Państwa zaangażowaniu tworzona Lokalna Strategia Rozwoju stanie  się dokumentem faktycznie odzwierciedlającym potrzeby mieszkańców naszego obszaru, wpływającym na rozwój naszych terenów.

W każdej z gmin należących do naszej Lokalnej Grupy Działania wyznaczony jest koordynator do kontaktu z nami. Zapraszamy wszystkich do Biura Stowarzyszenia do zgłaszania swoich uwag, nowych pomysłów, składania ankiet  poprzez naszą stronę internetową lub składania papierowych wersji , które są zbierane za pomocą ankietowych skrzynek podawczych wystawionych w urzędach gminy oraz biurze stowarzyszenia  co zapewni udział społeczności wykluczonej cyfrowo w opracowaniu LSR.

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza członków Zarządu, członków Rady oraz członków Stowarzyszenia do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się 23 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Zagrodzie Edukacyjnej „Międzyczas” w Cieplicach.

więcej...

Raport z ewaluacji LSR

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania  przedstawia raport z ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju za okres od 23.05.2016r. do 31.12.2021r. Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rekomendacje przedstawione w raporcie sformułowano na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonych metod badawczych i analiz, będą na bieżąco wdrażane przez LGD i zostaną uwzględnione przy opracowaniu kolejnej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Informacja

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, informuje że zmianie uległo miejsce spotkania informacyjno – konsultacyjnego w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, dla beneficjentów z Miasta i Gminy Sieniawa zainteresowanych rozwojem ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, Miasta i Gminy Sieniawa, które miało odbyć się w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa a odbędzie się o godz. 9:00 w pokoju nr 13. w Urzędzie Miasta i Gminy Sieniawa.
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w spotkaniu.
Kontakt 16 642 23 20, 609 171 706.