Konsultacje społeczne opracowanej LSR na lata 2023-2027

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i podmiotom zaangażowanym w tworzenie LSR za włączenie się w proces powstawania dokumentu.

Dziś zapraszamy przedstawicieli sektorów gospodarczego, społecznego, publicznego i mieszkańców z Gmin Adamówka, Kuryłówka, Jarosław, Tryńcza, Wiązownica oraz Miasta i Gminy Sieniawa w szczególności lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawicieli samorządu terytorialnego, radnych, sołtysów, przedstawicieli jednostek systemu oświaty, pomocy społecznej i ośrodków kultury oraz wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru
do zapoznania się z dokumentem, który jest dostępny również w Biurze Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – LGD

więcej...

Konsultacje celów, przedsięwzięć, wskaźników i budżetu na lata 2023-2027

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących celów, przedsięwzięć, wskaźników i budżetu na lata 2023-2027 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

W przypadku uwag lub sugestii do zapisów zaprezentowanego materiału można zgłaszać je do dnia 30.05.2023 r. (drogą mailową: krainasanu.lgd@gmail.com ) lub osobiście w biurze LGD.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu w/w dokumentu prosimy wnosić na Formularza uwag dostępnym poniżej.

Dziękujemy Państwu za zaangażowanie i poświęcony czas!
Więcej informacji o projekcie LSR na lata 2023-2027 można uzyskać telefonicznie lub osobiście w biurze Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w godzinach urzędowania.

Konsultacje Planu Komunikacji na lata 2023-2027

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących opracowanego Planu komunikacji z lokalną społecznością w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

W przypadku uwag lub sugestii do zapisów zaprezentowanego materiału można zgłaszać je do dnia 30.05.2023 r. (drogą mailową: krainasanu.lgd@gmail.com ) lub osobiście w biurze LGD.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu w/w dokumentu prosimy wnosić na Formularz uwag dostępnym poniżej:

Dziękujemy Państwu za zaangażowanie i poświęcony czas!

Więcej informacji o projekcie LSR na lata 2023-2027 można uzyskać telefonicznie lub osobiście w biurze LGD Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania  w godzinach urzędowania.

Karta pomysłu – fiszka projektowa

Szanowni Państwo!

W celu postępu prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na obszarze LSR. Karta pomysłu powinna zostać wypełniona przez osobę / podmiot, który ma miejsce zamieszkania / siedzibę na obszarze objętym LSR.

więcej...

Ankieta w zakresie identyfikacji potencjału i potrzeb na obszarze LSR

Szanowni Państwo!

W celu zapewnienia dalszego postępu prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wyrażenia opinii w zakresie potrzeb oraz potencjału na obszarze LSR. Ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę / podmiot, którzy mają miejsce zamieszkania / siedzibę na obszarze objętym LSR.

więcej...