Błędna kwota wsparcia – wyjaśnienie do naboru 1/2023

Rada Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w nawiązaniu do pisma nr UM09-6933-UM0910003/15 OW-VII.433.11.1.3.2015 z dnia 11.12.2023 r, otrzymanego od Urzędu Marszałkowskiego, informuje że na Posiedzeniu Radu w dniu 24.11.2023 r. Rada Stowarzyszenia omyłkowo ustaliła błędną kwotę wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej  lub kulturalnej.

więcej...

LSR w województwie podkarpackim wybrane

Informujemy, że w dniu 11 grudnia 2023 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatwierdził listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Planu Strategicznego Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-2027 (PS WPR na lata 2023-2027) oraz Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP 2021-2027), które zostały złożone w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa w terminie od dnia 11 kwietnia do dnia 7 czerwca 2023

W naborze złożono 26 LSR. Wybrano wszystkie złożone strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
Poniżej zamieszczamy LSR Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania

Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na obszarze 6 gmin, tj. Adamówki, Jarosławia, Kuryłówki, Sieniawy, Tryńczy i Wiązownicy, w ramach działań:
19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania,
19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

więcej...

Informacja na temat możliwości włączenia się do realizowanych projektów oraz potencjalnych korzyści

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w dniu 11 grudnia 2023 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatwierdził listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Planu Strategicznego Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-2027 (PS WPR na lata 2023-2027) oraz Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP 2021-2027).

więcej...