Konsultacje społeczne dotyczące Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji i Grantobiorców ze środków Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza społeczność lokalną obszaru LGD tj. mieszkańców gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica oraz przedsiębiorców i rolników, działaczy społecznych, lokalnych liderów, sołtysów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, OSP, KGW i innych NGO oraz wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru, szczególnie przyszłych wnioskodawców i grantobiorców ze środków Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, do udziału w konsultacjach społecznych Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji i Grantobiorców, które będą miały zastosowanie w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Państwa opinia jest dla nas ważna i pozwoli na stworzenie optymalnego kształtu Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji i Grantobiorców. Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach poprzez wypełnienie udostępnionego formularza zgłaszania uwag.

Wypełniony formularz należy złożyć w najkrótszym możliwie terminie, nie później jednak niż do dnia 23.05.2024 r. godz. 15:00 w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w biurze LGD (Tryńcza 375, 37-204 Tryńcza) w godzinach pracy biura od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00
  2. drogą elektroniczną na adres e-mail: krainasanu.lgd@gmail.com
  3. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Tryńcza 375, 37-204 Tryńcza.

Dokumenty do pobrania: