Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2024-2026 – edycja 2024

Granty dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

W imieniu Operatorów: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Fundacji Przestrzeń Lokalna oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” 
zapraszam do złożenia wniosku na wdrożenie NOWEJ inicjatywy w ramach projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2024-2026 – edycja 2024”. 

W ramach Projektu, w roku 2024, przeznaczymy 240 000,00 złotych na działania w formie dotacji dla organizacji pozarządowych (nie starszych niż 60 miesięcy od dnia rejestracji w KRS) i grup nieformalnych
z terenu województwa podkarpackiego, które przedstawią najlepszą ofertę w wybranej przez siebie ścieżce dotacyjnej:

  • „Oddolne inicjatywy mieszkańców”  (Ścieżka I),
  • „Ścieżka rozwoju dla młodych organizacji „Plan rozwoju organizacji” (Ścieżka II),
  • „Inicjatywy Animacyjne” (Ścieżka III),
  • „Misja Specjalna”, której tematem przewodnim w 2024 r. jest „Sztuka Przetrwania”(Ścieżka IV).

Szczegółowe będą publikowane na stronie projektu:  www.podkarpackieinicjatywylokalne.pl/ 

Dodatkowo, w ramach projektu realizatorzy inicjatyw zostaną objęci wsparciem informacyjnym, szkoleniowym oraz doradczym.

Nabór do Konkursu w roku 2024 rozpoczyna się z dniem 20 kwietnia i trwać będzie do 13 maja. Nabór odbędzie się w nowej formule. Od 2024 roku wniosek składa się z dwóch części:

  1. Formularza wniosku (fiszki projektowej)określającej – dane wnioskodawcy, cel działania, obszar, rezultaty, budżet;
  2. Krótkiego filmu– prezentującego wnioskodawcę oraz planowaną inicjatywę. Długość filmu to maksymalnie 3 minuty.

Więcej informacji na temat projektu poznacie podczas spotkania.