Nabór wniosków ogłoszony !!!

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

informacja o naborze -różnicowanie

pdf:

Lokalne kryteria – Różnicowanie – Kraina Sanu

Minimalne wymagania – Różnicowanie – LGD Kraina sanu

Oświadczenie wnioskodawcy – Różnocowanie – LGD Kraina Sanu

Potwierdzenie doswiadczenia – Różnicowanie – LGD Kraina Sanu

Wykaz dokumentow – Różnicowanie – LGD Kraina Sanu

wersja edytowalna:

Lokalne kryteria – Różnicowanie – Kraina Sanu

Minimalne wymagania – Różnicowanie – LGD Kraina sanu

Oświadczenie wnioskodawcy – Różnocowanie – LGD Kraina Sanu

Potwierdzenie doswiadczenia – Różnicowanie – LGD Kraina Sanu

Wykaz dokumentow – Różnicowanie – LGD Kraina Sanu

 

„Małe Projekty „

Informacja o naborze – małe projekty

pdf:

Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów ze środków EU

Lokalne kryteria wyboru operacji

Minimalne wymagania

Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

wersja edytowalna:

Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów ze środków EU

Lokalne kryteria wyboru operacji

Minimalne wymagania

Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

 

„Odnowa i rozwój wsi”

Informacja o naborze – odnowa

pdf:

Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów ze środków EU

Lokalne kryteria wyboru operacji

Minimalne wymagania

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

wersja edytowalna:

Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów ze środków EU

Lokalne kryteria wyboru operacji

Minimalne wymagania

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD