Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na obszarze 6 gmin, tj. Adamówki, Jarosławia, Kuryłówki, Sieniawy, Tryńczy i Wiązownicy, w ramach działań:

więcej...

Informacja na temat możliwości włączenia się do realizowanych projektów oraz potencjalnych korzyści

W związku z kończącą się perspektywą finansową na lata 2014-2020, informujemy, że środki przeznaczone na realizację projektów zostały wykorzystane.

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, w dniu 9 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego podpisało umowę o warunkach i sposobie realizacji opracowanej przez siebie LSR. 

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Planu Strategicznego Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-2027 (PS WPR na lata 2023-2027) oraz Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP 2021-2027).

więcej...

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia

             Zarząd Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza  wszystkich Członków Stowarzyszenia do udziału w posiedzeniu Walnego Zebrania.

Termin zebrania:  24 maja 2024 r. (piątek) godz. 1600

Miejsce zebrania: Karczma „u Piotra” w Radawie.

więcej...

Konsultacje społeczne dotyczące Lokalnych Kryteriów Wyboru Grantobiorców ze środków FEP na lata 2021-2027

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza społeczność lokalną obszaru LGD tj. mieszkańców gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica oraz pomiotów zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru, szczególnie przyszłych grantobiorców do udziału w konsultacjach społecznych Lokalnych Kryteriów Wyboru Grantobiorców ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, które będą miały zastosowanie w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

więcej...

Konsultacje społeczne dotyczące Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji i Grantobiorców ze środków Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza społeczność lokalną obszaru LGD tj. mieszkańców gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica oraz przedsiębiorców i rolników, działaczy społecznych, lokalnych liderów, sołtysów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, OSP, KGW i innych NGO oraz wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru, szczególnie przyszłych wnioskodawców i grantobiorców ze środków Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, do udziału w konsultacjach społecznych Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji i Grantobiorców, które będą miały zastosowanie w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

więcej...