Informacja dotycząca oceny wniosków w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

25 października 2017

W związku z licznymi zapytaniami ze strony beneficjentów dotyczącymi oceny wniosków złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozowoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodarczej  przeprowadzonego w dniach 31.12.2016 r. – 19.01.2017 r.,...

Czytaj więcej »

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

24 października 2017

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności....

Czytaj więcej »

Obowiązki informacyjne beneficjentów PROW

24 października 2017

Informacyjne obowiązki beneficjenta PROW wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjnych i reklamowych, określonych w załączniku III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju...

Czytaj więcej »

„Biznes Inicjator”

8 września 2017
„Biznes Inicjator”

  Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych bądź biernych zawodowo zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą, powyżej 29 r. życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne. Jednocześnie Uczestnik Projektu obligatoryjnie musi spełniać następujące kryterium – posiadać co najmniej troje dzieci...

Czytaj więcej »

V Biesiada nad Morawskim Łęgiem

11 sierpnia 2017

Centrum Kulturalne w Przemyślu, Wójt Gminy Jarosław oraz Stowarzyszenie ,,Razem w przyszłość w Morawsku” serdecznie zapraszają zespoły regionalne i Koła Gospodyń Wiejskich z województwa podkarpackiego do udziału w konkursie na tradycyjną potrawę regionalną w ramach V Biesiady nad Morawskim Łęgiem. Konkurs odbędzie się 1 października 2017 r. (niedziela) o godz. 13.00 na placu obok...

Czytaj więcej »

,,PROWadzimy na starcie” – film

28 lipca 2017

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza do obejrzenia filmu przedstawiającego działalność i aktywność naszego Stowarzyszenia w ramach poprzedniej perspektywy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz planami i projektami w nowym okresie programowania PROW 2014 – 2020. http://rzeszow.tvp.pl/33393692/26072017

Czytaj więcej »Archiwa