Przeprowadzono szkolenia dla beneficjentów

20 października 2016

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w dniach od 10 października do 19 października br. roku na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju tj. w gminie Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica przeprowadziła cykl szkoleń dla beneficjentów dotyczących możliwości pozyskania dofinansowania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania...

Czytaj więcej »

Zmiana terminu szkolenia w gminie Tryńcza

13 października 2016

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje o zmianie terminu szkolenia dotyczącego poddziałania 19.2  ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Szkolenie  odbędzie się 19 października 2016 r. o godzinie 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Tryńczy. 

Czytaj więcej »

Zapraszamy na szkolenie w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

5 października 2016

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza mieszkańców z terenu LGD na szkolenie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na podejmowanie działalności gospodarczej lub rozwijanie działalności gospodarczej.  HARMONOGRAM SZKOLEŃ Lp. Nazwa...

Czytaj więcej »

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu biznesplanu

5 października 2016

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na  stronie internetowej zamieściła INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Poniżej zamieszczamy link do strony internetowej ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Czytaj więcej »

Granty „Krainy Sanu 2016″

3 października 2016

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w dniach od 9 do 29 lipca 2016 r. przeprowadziła nabór wniosków o przyznanie pomocy na finansowanie operacji w ramach „Grantów Krainy Sanu 2016”. O wsparcie finansowe ubiegały się podmioty działające na obszarze działania Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – LGD tj. Gmin: Adamówka, Kuryłówka, Jarosław, Sieniawa, Tryńcza, Wiązownica,...

Czytaj więcej »

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla beneficjentów z gmin należących do „Krainy Sanu” tj. (gminy : Adamówka , Kuryłówka , Jarosław, Tryńcza, Wiązownica, Sieniawa).

29 września 2016

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania przygotowuje się do ogłoszenia naboru wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla beneficjentów z gmin należących do „Krainy Sanu” tj. (gminy : Adamówka , Kuryłówka , Jarosław, Tryńcza, Wiązownica,...

Czytaj więcej »Archiwa