Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza członków Zarządu, członków Rady oraz członków Stowarzyszenia do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się 23 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Zagrodzie Edukacyjnej „Międzyczas” w Cieplicach.

więcej...

Raport z ewaluacji LSR

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania  przedstawia raport z ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju za okres od 23.05.2016r. do 31.12.2021r. Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rekomendacje przedstawione w raporcie sformułowano na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonych metod badawczych i analiz, będą na bieżąco wdrażane przez LGD i zostaną uwzględnione przy opracowaniu kolejnej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Informacja

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, informuje że zmianie uległo miejsce spotkania informacyjno – konsultacyjnego w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, dla beneficjentów z Miasta i Gminy Sieniawa zainteresowanych rozwojem ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, Miasta i Gminy Sieniawa, które miało odbyć się w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa a odbędzie się o godz. 9:00 w pokoju nr 13. w Urzędzie Miasta i Gminy Sieniawa.
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w spotkaniu.
Kontakt 16 642 23 20, 609 171 706.