Wioski tematyczne szansą rozwoju obszarów podkarpackich LGD

Stowarzyszenie „Kraina Sanu”-LGD dziękuje LGD „Pogórze Przemysko – Dynowskie”
za możliwość wzięcia udziału w tak fantastycznym projekcie.

Realizacja projektu „Wioski tematyczne szansą rozwoju obszarów podkarpackich Lokalnych Grup Działania” dobiega końca!
Za nami drugi wyjazd studyjny na Dolny Śląsk, gdzie liderzy z Podkarpackiego mieli okazję podejrzeć i doświadczyć jak takie wioski tematyczne działają. Uczestnicy projektu dostali szansę by wypracować swoje Programy Wsi Tematycznych.

Dziękujemy za udział w projekcie sołectwom:
– Markowa, Wyręby, Ulanica, Harta, Nienadowa, Babice i Rokietnica z obszaru LGD Pogórze Przemysko- Dynowskie;
– Tryńcza i Zapałów z obszaru LGD Kraina Sanu
– Dzwonowa, Mokrzec, Zwiernik z obszaru LGD LIWOCZ.

więcej...

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty metodyczne w ramach projektu dot. wiosek tematycznych

„Wioski tematyczne szansą rozwoju obszarów podkarpackich Lokalnych Grup Działania”

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania serdecznie dziękuje za zainteresowanie projektem i przybycie przedstawicieli lokalnych społeczności na spotkanie informacyjne dotyczące tworzenia wiosek tematycznych, które odbyło się w dniu 10 lipca br.

Kolejny etap projektu to warsztaty metodyczne zmierzające do przygotowania Programu Rozwoju i Promocji Wioski Tematycznej. Zgodnie z ustaleniami prosimy zainteresowanych uczestników spotkań informacyjnych o złożenie w Biurze LGD lub przesłanie na adres email: krainasanu.lgd@gmail.com wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, w terminie do 17.07.2020r. Spośród zgłoszeń dokonamy wyboru uczestników kolejnego etapu, ponieważ liczba miejsc na warsztaty metodyczne jest ograniczona!

więcej...

Spotkania informacyjne w ramach projektu „Wioski tematyczne szansą rozwoju obszarów podkarpackich Lokalnych Grup Działania”

Zapraszamy przedstawicieli lokalnych społeczności (Sołtysów, Radnych, KGW oraz stowarzyszeń) z obszarów Lokalnych Grup Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”,  „Kraina Sanu” oraz  „LIWOCZ”  na  spotkania informacyjne  w ramach projektu: „Wioski tematyczne szansą rozwoju obszarów podkarpackich Lokalnych Grup Działania”.

Spotkania poprowadzi Animator Wiosek Tematycznych, Moderator Odnowy Wsi  Pan Krzysztof Szustka.

więcej...