Konkurs w ramach projektu współpracy PLANSR

Partnerzy projektu współpracy pt. „Produkty lokalne – akcenty nadające smak regionom”

ogłaszają konkurs „Działalność na rzecz promocji obszarów LGD Pogórze Przemysko – Dynowskie i LGD Kraina Sanu, w tym produktów i usług lokalnych”.

Organizatorami konkursu są: Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” i Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.

Celem konkursu jest promowanie obszarów działania organizatorów, pobudzenie do aktywnej działalności w zakresie promocji produktów i usług lokalnych oraz uhonorowanie starań Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń oraz innych podmiotów działających w tym zakresie.

Do pobrania:

Regulamin konkursu – dokument pdf

Zgłoszenia udziału w konkursie – karta w wersji edytowalnej

Zgoda autora/pełnoprawnego dysponenta na wykorzystanie zdjęć przekazanych organizatorom konkursu – dokument pdf

Operacja dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.”

Zapraszamy na XVI edycję EKOGALI

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na:

EKOGALĘ – międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej jakości.

XVI edycja EKOGALI – międzynarodowych targów produktów i żywności wysokiej jakości odbędzie się w dniach 16-17 grudnia 2022 r. w Regionalnym Centrum Sportowo – Widowiskowym „Podpromie” im. Jana Strzelczyka w Rzeszowie.

Zapraszamy do udziału podmioty związane z wytwarzaniem i obrotem produktami
i żywnością wysokiej jakości rozumianą jako certyfikowana  żywność ekologiczna, żywnościowe produkty tradycyjne wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  oraz gospodarstwa agroturystyczne, stowarzyszenia agroturystyczne, zagrody edukacyjne oraz podmioty zajmujące się ziołolecznictwem, propagowaniem wiedzy na temat ziół i ich wpływu na zdrowie człowieka.

Udział wystawców w Targach jest bezpłatny.

więcej...

Ostatnie pożegnanie

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Bogumiły Wielgos, żony Naszego Prezesa. Panu Prezesowi Stanisławowi Wielgos z powodu śmierci żony oraz rodzinie składamy wyrazy współczucia.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27.10.2022 r. (czwartek) o godzinie 14.00 w Kościele pw. Św. Kazimierza w Tryńczy.

Rusza konkurs -„Nasz Zabytek” Fundacji Most the Most

Mieszkasz na Podkarpaciu? Chcesz pozytywnie wpływać na Twoje otoczenie i zostać lokalnym bohaterem? Interesujesz się lokalną historią, kulturą, ochroną zabytków? Znasz w swojej okolicy zabytkowe miejsca, którym warto dać nowe życie? Weź udział w konkursie Nasz Zabytek.
Nabór zgłoszeń potrwa 4 tygodnie – od 3 października do 1 listopada 2022 r.

więcej...