Informacja na temat możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR w II półroczu 2019 r. zaplanowano nabór dla osób chcących podjąć czy też rozwinąć działalność gospodarczą. Planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania realizacja LSR wynosi 50 % środków z budżetu.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Strategii obejmują między innymi umożliwianie zakładania działalności gospodarczej, w tym rozwój działalności pozarolniczej, promowanie lokalnych produktów, w tym nie tylko produktów rolnych ale też wyrobów lokalnych twórców i propagatorów kultury i tradycji.

więcej...

Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na obszarze 6 gmin, tj. Adamówki, Jarosławia, Kuryłówki, Sieniawy, Tryńczy i Wiązownicy, w ramach działań:

19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania,

19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

więcej...

Informacja dla wnioskodawców

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – LGD informuje, że zmianie uległ Załącznik nr 2 ,,Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR” do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00022-6933-UM0910003/15 z dnia 23.05.2016 r. 

więcej...

Projekt – W poszukiwaniu niecodziennych inspiracji do promocji obszarów

Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku zaprasza na wystawę produktów i usług lokalnych zorganizowaną w ramach projektu współpracy międzynarodowej pn. „W poszukiwaniu niecodziennych inspiracji do promocji obszarów” o akronimie LFUITPA, która odbędzie się
21 lipca 2019 r.w Pruchniku na pruchnickim Rynku i targowisku „Mój Rynek”.

więcej...