Informacja na temat możliwości włączenia się do realizowanych projektów oraz potencjalnych korzyści

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w związku z przeprowadzeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, naboru wniosków na „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 74 000,00 zł.
Pomoc finansowa, zostanie wykorzystana na opracowanie i przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju planowanej do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej.

więcej...

Informacja na temat możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR w II półroczu 2021 r. Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – LGD ogłosiło i przeprowadziło nabór Nr 1/2022 dla osób chcących podjąć działalność gospodarczą. Planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane jest tworzeniu miejsc pracy.  

więcej...

Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD „Kraina Sanu” – badanie ewaluacyjne

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej efektów funkcjonowania Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – LGD.

Ankieta dla mieszkańców obszaru:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgO0yqpAZR8VCyeM5-5nH_RiNWNIIN5ZvlAJ7ivveVbwx9iQ/viewform?usp=sf_link

Ankieta dla beneficjentów:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFcncHDeplYXg0Dt6V9twHMjZtBfuIzvl_35KIVgFhukECVQ/viewform?usp=sf_link

 

 

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza członków Zarządu, członków Rady oraz członków Stowarzyszenia do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się 24 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 15.00 w Karczmie „u Piotra” w Radawie.

więcej...

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Tryńcza, 21.02.2022r.

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na: „Przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania na lata 2014-2020 za okres od dnia rozpoczęcia realizacji LSR do 31.12.2021 r. zgodnie załącznikiem nr 2 do LSR oraz Wytyczną nr 5/3/2017”.

Postępowanie unieważnia się na podstawie pkt 10 Zapytania ofertowego,  w którym Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

                                                                                                    Dyrektor

Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania