Informacja na temat możliwości włączenia się do realizowanych projektów oraz potencjalnych korzyści

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w okresie od 5 lipca 2018 r. do 3 sierpnia 2018 r.  zostały ogłoszone nabory w zakresie ,,Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Limit dostępnych środków zgodnie z ,,Harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR” w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej wynosi 1 105 000,00 zł oraz w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 Budowa lub rozbudowa placów zabaw limit wynosi 100 000,00 zł.

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce PROW 2014 -2020 -> Ogłaszane nabory.

więcej...

Informacja na temat możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji
w ramach LSR w I półroczu 2019 r. zaplanowano nabór dla osób chcących podjąć czy też rozwinąć działalność gospodarczą. Planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania realizacja LSR wynosi 50 % środków z budżetu.

Przedsięwzięcia (operacje) realizowane w ramach Strategii obejmują między innymi umożliwianie zakładania działalności gospodarczej, w tym rozwój działalności pozarolniczej, promowanie lokalnych produktów, w tym nie tylko produktów rolnych ale też wyrobów lokalnych twórców
i propagatorów kultury i tradycji.

więcej...

Szkolenie dla Rady i pracowników Biura

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza członków Rady oraz pracowników Biura na szkolenia, które odbędą się 28 czerwca br. (czwartek) w Biurze Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD.

więcej...

Nabór na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w okresie od 5 lipca 2018 r. do 3 sierpnia 2018 r.  zostały ogłoszone nabory w zakresie ,,Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej oraz w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 Budowa lub rozbudowa placów zabaw.

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce PROW 2014 -2020 -> Ogłaszane nabory.

 

Wizyta studyjna przedstawicieli Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD

Przedstawiciele Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD w dniach od 23 maja do 25 maja br.wzięli udział w wizycie studyjnej w Bieszczadach. Tematem wizyty była prezentacja doświadczeń Lokalnej Grupy Działania ,,Zielone Bieszczady” oraz Fundacji Bieszczadzkiej. Celem wizyty było poznanie dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości społecznej, ekourystyki i turystyki wiejskiej, tworzenia sieci współpracy różnych podmiotów oraz zasady oceny i wyboru projektów do finanowania.

więcej...