Raport z ewaluacji LSR

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania  przedstawia raport z ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju za okres od 23.05.2016r. do 31.12.2021r. Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rekomendacje przedstawione w raporcie sformułowano na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonych metod badawczych i analiz, będą na bieżąco wdrażane przez LGD i zostaną uwzględnione przy opracowaniu kolejnej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Informacja

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, informuje że zmianie uległo miejsce spotkania informacyjno – konsultacyjnego w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, dla beneficjentów z Miasta i Gminy Sieniawa zainteresowanych rozwojem ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, Miasta i Gminy Sieniawa, które miało odbyć się w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa a odbędzie się o godz. 9:00 w pokoju nr 13. w Urzędzie Miasta i Gminy Sieniawa.
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w spotkaniu.
Kontakt 16 642 23 20, 609 171 706.

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania ogłasza konsultacje społeczne dotyczące spadków finansowych wynikających z zmiany kursu euro.

Zwracamy się do społeczności lokalnej, gmin obszaru LGD tj. mieszkańców gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica o wyrażenie swojej opinii, przedstawienie propozycji  potrzeb w zakresie ustalenia kierunku rozdysponowania środków finansowych z zakresu: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach LSR. Na tej podstawie LGD będzie miała możliwość dostosować zapisy LSR do wymogów i potrzeb społeczności lokalnej.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie do 20.12.2022 r. do godziny 15:00.

więcej...