Nabór wniosków ogłoszony

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – LGD informuje, że zostały ogłoszone nabory wniosków w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej, rozwijanie działalności gospodarczej oraz rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w terminie od 07 czerwca do 21 czerwca 2021 r. 

Szczegółowe informacje oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce PROW 2014 – 2020 Ogłaszane nabory.

 

Konsultacje społeczne dot. zmian kryteriów wyboru operacji

Zarząd Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w związku z koniecznością zmiany kryteriów wyboru operacji, które zostały opracowane na etapie budowania LSR w 2015 r.  dokonał ich uaktualnienia i zmian  zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 3) ,,Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD”.

Wszelkie uwagi i propozycje  dot. planowanych  zmian  mogą być  zgłoszone do biura LGD za pośrednictwem poczty mailowej lub osobiście w  terminie 14 dni kalendarzowych  od dnia publikacji.

więcej...