Warsztat refleksyjny

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2017r.) Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w dniu 11 stycznia 2019r. w Wólce Ogryzkowej   przeprowadziła warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

więcej...

Zaproszenie na spotkanie FIO

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku jest kontynuowany Projekt pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, w partnerskim działaniu Fundacji Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, LGD „Trogon- Rozwój i Innowacja” oraz Fundacji Przestrzeń Lokalna w Błażowej.

Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się: młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz grupy samopomocowe.

 Operatorem na obszarze powiatu przeworskiego jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”: –tel.: 790 688 622; e-mail: nisko.fio@gmail.com

więcej...

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza członków Zarządu, członków Rady oraz członków Stowarzyszenia do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się 11 stycznia 2019 r. (piątek) o godz. 16.00 w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wólce Ogryzkowej. 

więcej...

Szkolenie dla osób z grup defaworyzowanych

W dniu 18.12.2018r. w Biurze Stowarzyszenia „Kraina Sanu”- Lokalna Grupa Działania odbyło się szkolenie dla osób z grup defaworyzowanych (rękodzieło)  z obszaru LGD. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Galerię Natura z Jarosławia. Na wstępie Pani Małgorzata Bębenek wraz z pracownikami przedstawili techniki wykonania oraz dekorowania ozdób świątecznych . Następnie każdy uczestnik własnoręcznie udekorował choinkę oraz wianek bożonarodzeniowy. Uczestnicy dzięki wskazówkom prowadzących wykazali swoje ukryte talenty i kreatywność co przełożyło się na różnorodność wykonanych prac.

Osobom prowadzącym oraz uczestnikom szkolenia serdecznie dziękujemy.

więcej...

Szkolenie dla grup defaworyzowanych

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza na szkolenie dla grup defaworyzowanych (rękodzieło), które odbędzie się w dniu 18.12.2018r. o godzinie 15;30 w Biurze Stowarzyszenia.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 11.12.2018r. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia oraz pod nr. telefonu: 16 642 23 20, 691 428 381.

Plakat rękodzieło