Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza członków Zarządu, członków Rady oraz członków Stowarzyszenia do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się 24 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 15.00 w Karczmie „u Piotra” w Radawie.

więcej...

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Tryńcza, 21.02.2022r.

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na: „Przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania na lata 2014-2020 za okres od dnia rozpoczęcia realizacji LSR do 31.12.2021 r. zgodnie załącznikiem nr 2 do LSR oraz Wytyczną nr 5/3/2017”.

Postępowanie unieważnia się na podstawie pkt 10 Zapytania ofertowego,  w którym Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

                                                                                                    Dyrektor

Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania

Wyniki oceny naborów

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w dniu 10 lutego 2022 r.  odbyło się posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru operacji w związku z zakończonymi naborami wniosków z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej (nr 1/2022) oraz rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nr 2/2022).

Poniżej zamieszczono  wyniki oceny naborów:

więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE: przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Kraina Sanu”- Lokalna Grupa Działania na lata 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania na lata 2014-2020 za okres od dnia rozpoczęcia realizacji LSR do 31.12.2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do LSR.

więcej...

Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w dniu 10 lutego 2022r. (czwartek) o godz. 11:00 w Biurze Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania odbędzie się posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru operacji w związku z zakończonymi naborami wniosków tj.:

  • podejmowanie działalności gospodarczej (nr 1/2022)
  • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nr 2/2022)

więcej...