Informacja na temat możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR w I półroczu 2021 r. Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – LGD przeprowadziło nabór dla osób chcących podjąć czy też rozwinąć działalność gospodarczą. Planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane jest tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy.  

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Strategii obejmują między innymi umożliwianie zakładania działalności gospodarczej, w tym rozwój działalności, promowanie lokalnych produktów, w tym nie tylko produktów rolnych ale też wyrobów lokalnych twórców i propagatorów kultury i tradycji.

więcej...

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania ogłasza konsultacje społeczne dotyczące rozdysponowania zwiększonych środków na realizację poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 332 000,00 € (LGD zobligowana jest do przeznaczenia co najmniej 35% tych środków na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej).

Zwracamy się do społeczności lokalnej obszaru LGD tj. mieszkańców gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica o wyrażenie swojej opinii, przedstawienie propozycji w zakresie ustalenia kierunku rozdysponowania środków finansowych w ramach LSR.

więcej...

Nabór wniosków ogłoszony

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – LGD informuje, że zostały ogłoszone nabory wniosków w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej, rozwijanie działalności gospodarczej oraz rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w terminie od 07 czerwca do 21 czerwca 2021 r. 

Szczegółowe informacje oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce PROW 2014 – 2020 Ogłaszane nabory.