Konsultacje społeczne LSR dla Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania na lata 2023- 2029

Konsultacje społeczne LSR dla Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania na lata 2023- 2029

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych przedstawicieli sektorów gospodarczego, społecznego, publicznego i mieszkańców z Gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Miasta i Gminy Sieniawa, Gminy Tryńcza i Wiązownica.

tj.: lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawicieli samorządu terytorialnego, radnych, sołtysów, przedstawicieli jednostek systemu oświaty, pomocy społecznej i ośrodków kultury oraz wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru.

więcej...

Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na obszarze 6 gmin, tj. Adamówki, Jarosławia, Kuryłówki, Sieniawy, Tryńczy i Wiązownicy, w ramach działań:
19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania,
19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

więcej...

Informacja na temat możliwości włączenia się do realizowanych projektów oraz potencjalnych korzyści

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w związku z przeprowadzeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, naboru wniosków na „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 74 000,00 zł.
Pomoc finansowa, zostanie wykorzystana na opracowanie i przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju planowanej do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej.

więcej...

Informacja na temat możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR w II półroczu 2021 r. Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – LGD ogłosiło i przeprowadziło nabór Nr 1/2022 dla osób chcących podjąć działalność gospodarczą. Planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane jest tworzeniu miejsc pracy.  

więcej...

Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD „Kraina Sanu” – badanie ewaluacyjne

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej efektów funkcjonowania Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – LGD.

Ankieta dla mieszkańców obszaru:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgO0yqpAZR8VCyeM5-5nH_RiNWNIIN5ZvlAJ7ivveVbwx9iQ/viewform?usp=sf_link

Ankieta dla beneficjentów:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFcncHDeplYXg0Dt6V9twHMjZtBfuIzvl_35KIVgFhukECVQ/viewform?usp=sf_link