Informacja na temat możliwości włączenia się do realizowanych projektów oraz potencjalnych korzyści

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w II połowie 2020r. zostanie ogłoszony nabór na projekt grantowy w zakresie: ,,Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”. Limit dostępnych środków w ramach przedsięwzięcia 1.5.2 ,,Działania aktywizujące środowiska lokalne” wynosi    46 199,00 oraz w ramach przedsięwzięcia 1.5.3 ,,Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych” wynosi 150 123,00 zł.

Ogłaszane nabory będą służyć osiąganiu szerokich korzyści ekonomicznych i społecznych dla całej wspólnoty mieszkańców obszaru LGD, jak również wpłyną na zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarze wiejskim a także wpłyną na rozwój i promocję turystyki, dziedzictwa kulturowego obszaru LGD oraz produktów i usług lokalnych.

Informacja na temat możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – LGD zrealizowało nabory dla osób chcących podjąć czy też rozwinąć działalność gospodarczą. Wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania realizacja LSR wynosi 50 % środków z budżetu.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Strategii obejmują między innymi umożliwianie zakładania działalności gospodarczej, w tym rozwój działalności pozarolniczej, promowanie lokalnych produktów, w tym nie tylko produktów rolnych ale też wyrobów lokalnych twórców i propagatorów kultury i tradycji.

więcej...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 09 czerwca br. o godz. 15.00 w Zagrodzie Edukacyjnej ,,W Międzyczasie” w miejscowości  Cieplice – Szegdy.

więcej...

Informacja

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że z dniem 18.05.2020 r. pracownicy Biura LGD zakończyli pracę zdalną. Biuro Stowarzyszenia jest czynne od poniedziałku do piątku od 700do 1500  

W  dalszym ciągu jednak rekomendujemy i prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 16 642 23 20 lub mailowy: krainasanu.lgd@gmail.com

W sytuacji, gdy kontakt bezpośredni z pracownikami Biura jest niezbędny, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie wizyty w Biurze LGD. Jednocześnie prosimy o przestrzeganie wszelkich rekomendowanych w czasie epidemii w Polsce zasad dotyczących bezpieczeństwa tj. używanie maseczek i rękawiczek.