Stowarzysznie „Kraina Sanu”- LGD informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji,które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i ” Różnicowanie w kierunku dziłalności nierolniczej”

Termin składania wniosków od 10 października 2011r. do 28 października 2011r. 

dokumenty do pobrania :

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

wzor informacji o naborze

Lokalne kryteria wyboru operacji_(1)

Lokalne kryteria wyboru operacji

Oswiadczenie wnioskodawcy bedacego osoba fizyczna o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc

Potwierdzenie doswiadczenia wnioskodawcy w realizacji projektow inwestycyjnych.doc

Potwierdzenie doswiadczenia wnioskodawcy w realizacji projektow inwestycyjnych.pdf

wykaz dokumentow niezbednych do wyboru operacji przez LGD.doc

wykaz dokumentow niezbednych do wyboru operacji przez LGD_.pdf

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw”

Lokalne kryteria wyboru operacji .doc

Lokalne kryteria wyboru operacji .pdf

oswiadczenie wnioskodawcy bedacego osoba fizyczna o wyeazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc

Oswiadczenie wnioskodawcy bedacego osoba fizyczna o wyrazeniu zgody na przetwazanie danych osobowych.pdf

Potwierdzenie doswiadczenia wnioskodawcy w realizacji projektow inwestycyjnych.doc

Potwierdzenie doswiadczenia wnioskodawcy w realizacji projektow inwestycyjnych.pdf

wykaz dokumentow niezbednych do wyboru operacji przez LGD.doc

wykaz dokumentow niezbednych do wyboru operacji przez LGD .pdf

wzor informacji o naborze_(1).pdf