Zaproszenie do konsultacji społecznych

W związku z ogłoszonym naborem wniosków dot. wyboru LGD do realizacji lokalnej strategii  rozwoju (LSR) w zakresie dodatkowych zadań Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza do konsultacji społecznych mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD tj.: Adamówki, Grodziska Dolnego, Jarosławia, Kuryłówki, Sieniawy, Tryńczy i Wiązownicy.

Celem konsultacji jest określenie nowych przedsięwzięć lub rozszerzanego zakresu przedsięwzięć określonych w LSR, lub nowych celów szczegółowych, lub rozszerzonego zakresu celów szczegółowych określonych w LSR, które mogłyby zostać zrealizowane z dodatkowych środków o które ubiegać będzie się LGD.

Jednym z kryteriów oceny LSR w zakresie dodatkowych zadań szczególnie istotnym jest ich innowacyjność, zarówno na obszarze LSR, województwa, jak i poza jego granicami.

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania prosimy o zgłaszanie propozycji realizacji nowych projektów wykraczających poza dotychczasowe cele i przedsięwzięcia zapisane w LSR,  zakładają osiągniecie nowych wskaźników i jednocześnie wpisują się w cele ogólne aktualnej LSR.

Propozycje projektów prosimy zgłaszać do Biura LGD osobiście i na adres krainasanu.lgd@gmail.com najpóźniej do dnia 26 lipca br. do godz. 9.00. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Propozycje nowych projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Sanu