Szkolenie dla członków Zarządu, Rady Programowej oraz pracowników biura LGD

27 czerwca br. w hotelu Coloseum w Jarosławiu odbyło się szkolenie dla członków Zarządu, Rady Programowej oraz pracowników biura LGD.W szkoleniu wzięło udział 18 osób.

Szkolenie poprowadziła Pani Karolina Boba – pracownik Ośrodka Doractwa Rolniczego z Krakowa.

Zakres tematyczny szkolenia dotyczył analizy Lokalnej Strategii Rozwoju w kontekście skutecznej realizacji LSR, procedury wyboru operacji, zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji, ewaluacji LSR i LGD, zasad przyznawania pomocy w ramach małych projektów z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w kwietniu 2012 roku. Omówione zostały zasady ubiegania się o dodatkowe środki finansowe, konkurs na wybór LGD do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych zadań oraz Leader po 2013 roku.