Zaktualizowana instrukcja wypełniania wniosku

Szanowni Państwo prezentujemy link przekazany przez ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html  pod którym znajduje się zaktualizowana „Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. W instrukcji dokonano m.in. następujących zmian:

więcej...

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza  wszystkich Członków Stowarzyszenia do udziału w posiedzeniu Walnego Zebrania.

Termin zebrania :   14  listopad  2016 r. godz. 10.00 

 Miejsce zebrania :     Sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Tryńcza

więcej...

Przeprowadzono szkolenia dla beneficjentów

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w dniach od 10 października do 19 października br. roku na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju tj. w gminie Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica przeprowadziła cykl szkoleń dla beneficjentów dotyczących możliwości pozyskania dofinansowania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej...

Zmiana terminu szkolenia w gminie Tryńcza

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje o zmianie terminu szkolenia dotyczącego poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Szkolenie  odbędzie się 19 października 2016 r. o godzinie 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Tryńczy.