Zaproszenie na spotkanie FIO

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku jest kontynuowany Projekt pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, w partnerskim działaniu Fundacji Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, LGD „Trogon- Rozwój i Innowacja” oraz Fundacji Przestrzeń Lokalna w Błażowej.

Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się: młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz grupy samopomocowe.

 Operatorem na obszarze powiatu przeworskiego jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”: –tel.: 790 688 622; e-mail: nisko.fio@gmail.com

więcej...

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza członków Zarządu, członków Rady oraz członków Stowarzyszenia do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się 11 stycznia 2019 r. (piątek) o godz. 16.00 w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wólce Ogryzkowej. 

więcej...

Szkolenie dla osób z grup defaworyzowanych

W dniu 18.12.2018r. w Biurze Stowarzyszenia „Kraina Sanu”- Lokalna Grupa Działania odbyło się szkolenie dla osób z grup defaworyzowanych (rękodzieło)  z obszaru LGD. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Galerię Natura z Jarosławia. Na wstępie Pani Małgorzata Bębenek wraz z pracownikami przedstawili techniki wykonania oraz dekorowania ozdób świątecznych . Następnie każdy uczestnik własnoręcznie udekorował choinkę oraz wianek bożonarodzeniowy. Uczestnicy dzięki wskazówkom prowadzących wykazali swoje ukryte talenty i kreatywność co przełożyło się na różnorodność wykonanych prac.

Osobom prowadzącym oraz uczestnikom szkolenia serdecznie dziękujemy.

więcej...

Szkolenie dla grup defaworyzowanych

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza na szkolenie dla grup defaworyzowanych (rękodzieło), które odbędzie się w dniu 18.12.2018r. o godzinie 15;30 w Biurze Stowarzyszenia.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 11.12.2018r. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia oraz pod nr. telefonu: 16 642 23 20, 691 428 381.

Plakat rękodzieło

Informacja o wynikach oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy – Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że organ decyzyjny LGD tj. Rada na posiedzeniu w dniu  28 listopada 2018 r. dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 3/2018 przeprowadzonego w terminie od 02.11.2018  r. do 15.11.2018 r. w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014 – 2020 w zakresie ,,Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, Przedsięwzięcie 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej. Limit dostępnych środków dla powyższego działania wynosi 368 334,12 zł.

więcej...