Ruszył nabór wniosków w programie „Działaj Lokalnie” – zapraszamy na spotkania informacyjne

Do 16 czerwca 2019 r. Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku przyjmuje wnioski o dotacje w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzonego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

            W tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

więcej...

Siłownie terenowe – aktywność, ruch i zdrowie

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania realizuje projekt współpracy wraz z partnerami, tj. Lokalną Grupą Działania „Pogórze Przemysko- Dynowskie” oraz Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem  „Z Tradycją w Nowoczesność”. Umowa na realizację projektu współpracy pomiędzy Partnerami projektu została podpisana 06.07.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Celem projektu jest „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej, zwiększenie integracji społecznej oraz promocja obszaru 3 partnerskich LGD poprzez utworzenie i udostępnienie 29 obiektów siłowni zewnętrznych i organizację imprezy promującej”.

więcej...

Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW

Informacja dla Beneficjentów pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z §5 pkt 18 Umowy o przyznaniu pomocy Beneficjent zobowiązany jest do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020 https://www.gov.pl/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypyopublikowanej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD, w trakcie realizacji operacji, w terminie od dnia zawarcia umowy.

więcej...

Zaproszenie na ,,Kiermasz Wielkanocny”

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza Stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich oraz osoby indywidualne z gmin należących do obszaru LGD, tj.: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica, które chcą wystawić, promować lub sprzedawać swoje ozdoby wielkanocne (pisanki, palmy wielkanocne, serwety, stroiki wiosenne, itp.) do wzięcia udziału w ,,Kiermaszu Wielkanocnym”, który odbędzie się 06.04.2019 r. o godz. 11:00
Miejsce: Hala Widowiskowo- Sportowa w Tryńczy.

więcej...

Warsztat refleksyjny

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2017r.) Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w dniu 11 stycznia 2019r. w Wólce Ogryzkowej   przeprowadziła warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

więcej...