Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w dniu 14 września 2018 r. (piątek) o godz. 13.00 w Biurze Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD w Tryńczy odbędzie się posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru operacji w związku z zakończonymi naborami wniosków nr 1/2018 w zakresie ,,Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej oraz nr 2/2018 w zakresie ,,Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 Budowa lub rozbudowa placów zabaw.

Proponowany porządek obrad znajduje się w załączniku.

zaproszenie na posiedzenie Rady 14.09.2018

 

Projekt Współpracy Międzynarodowej

Trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosku na dofinansowanie projektu współpracy międzynarodowej, który będzie realizowany w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt dotyczył będzie zakresu: Promowanie obszaru  objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości.

więcej...

Umowa na projekt współpracy podpisana!

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania wraz z Lokalną Grupą Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” oraz Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Z Tradycją w Nowoczesność” realizuje projekt współpracy o nazwie: „Siłownie terenowe – aktywność, ruch i zdrowie” (STARiZ) w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

więcej...

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie „Kraina Sanu” -LGD

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Dnia 10 maja 2018 r. także Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o ochronie danych osobowych.

Przywołane przepisy wprowadzają wiele zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Jednocześnie nakazują one zapewnienie informacji w zakresie wszelkich operacji na danych osobowych, które przetwarza każdy z administratorów. Dlatego wypełniając zadania, wynikające z art. 13 ww. Rozporządzenia, poniżej przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

więcej...

Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania realizuje Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze 6 gmin, tj. Adamówki, Jarosławia, Kuryłówki, Sieniawy, Tryńczy i Wiązownicy, w ramach działań:

  • 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
  • 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania,
  • 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
więcej...