V Biesiada nad Morawskim Łęgiem

Centrum Kulturalne w Przemyślu, Wójt Gminy Jarosław oraz Stowarzyszenie ,,Razem w przyszłość w Morawsku” serdecznie zapraszają zespoły regionalne i Koła Gospodyń Wiejskich z województwa podkarpackiego do udziału w konkursie na tradycyjną potrawę regionalną w ramach V Biesiady nad Morawskim Łęgiem. Konkurs odbędzie się 1 października 2017 r. (niedziela) o godz. 13.00 na placu obok Szkoły Podstawowej w Morawsku k/Jarosławia.

więcej...

,,PROWadzimy na starcie” – film

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza do obejrzenia filmu przedstawiającego działalność i aktywność naszego Stowarzyszenia w ramach poprzedniej perspektywy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz planami i projektami w nowym okresie programowania PROW 2014 – 2020.

http://rzeszow.tvp.pl/33393692/26072017

Konkurs kulinarny ,,Kresowe Jadło”

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania  serdecznie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia oraz podmioty prowadzące działalność gastronomiczną – restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, itp. do udziału w konkursie kulinarnym pod nazwą ,,Kresowe Jadło” w ramach ,,Festiwalu Dziedzictwa Kresów” , którego organizatorami są Marszałek Województwa Podkarpackiego i Wójt Gminy Lubaczów, natomiast współorganiazatorem jest Centrum Kulturalne w Przemyślu. Konkurs zostanie przeprowadzony 6 sierpnia 2017 r. o godz. 13.30 na  placu festiwalowym przy Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej. 

więcej...

Informacja dotycząca możliwości rozpoczęcia realizacji operacji przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami ze strony Wnioskodawców Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczącymi możliwości rozpoczęcia realizacji operacji przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy przedstawiamy Państwu stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opisujące przedmiotowe kwestie.

Załączniki:

pismo z dnia 26.06.2017 r.

Konkurs kulinarny ,,Kresowe Jadło”

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania  serdecznie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia oraz podmioty prowadząc e działalność gastronomiczną – restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, itp. do udziału w konkursie kulinarnym pod nazwą ,,Kresowe Jadło” w ramach ,,Festiwalu Dziedzictwa Kresów” , którego organizatorami są Marszałek Województwa Podkarpackiego i Wójt Gminy Lubaczów, natomiast współorganiazatorem jest Centrum Kulturalne w Przemyślu. Konkurs zostanie przeprowadzony 6 sierpnia 2017 r. o godz. 13.30 na  placu festiwalowym przy Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej. 

więcej...

,,PROWadzimy na starcie”

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania  w dniu 2 lipca br. wzięła udział w nagraniach realizowanych przez TVP Rzeszów na potrzeby  filmu promującego pt. „PROWadzimy na starcie” przedstawiającego działalność i aktywność  naszego Stowarzyszenia w ramach poprzedniej perspektywy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz planami i projektami w nowym  okresie programowania PROW 2014 – 2020.

więcej...