Zmiana terminu szkolenia w gminie Tryńcza

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje o zmianie terminu szkolenia dotyczącego poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Szkolenie  odbędzie się 19 października 2016 r. o godzinie 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Tryńczy. 

Zapraszamy na szkolenie w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza mieszkańców z terenu LGD na szkolenie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na podejmowanie działalności gospodarczej lub rozwijanie działalności gospodarczej.

więcej...

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu biznesplanu

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na  stronie internetowej zamieściła INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Poniżej zamieszczamy link do strony internetowej ARiMR:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Granty „Krainy Sanu 2016”

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w dniach od 9 do 29 lipca 2016 r. przeprowadziła nabór wniosków o przyznanie pomocy na finansowanie operacji w ramach „Grantów Krainy Sanu 2016”.

więcej...

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla beneficjentów z gmin należących do „Krainy Sanu” tj. (gminy : Adamówka , Kuryłówka , Jarosław, Tryńcza, Wiązownica, Sieniawa).

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania przygotowuje się do ogłoszenia naboru wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla beneficjentów z gmin należących do „Krainy Sanu” tj. (gminy : Adamówka , Kuryłówka , Jarosław, Tryńcza, Wiązownica, Sieniawa).

więcej...