Szkolenie dla grup defaworyzowanych

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza na szkolenie dla grup defaworyzowanych (rękodzieło), które odbędzie się w dniu 18.12.2018r. o godzinie 15;30 w Biurze Stowarzyszenia.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 11.12.2018r. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia oraz pod nr. telefonu: 16 642 23 20, 691 428 381.

Plakat rękodzieło

Informacja o wynikach oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy – Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że organ decyzyjny LGD tj. Rada na posiedzeniu w dniu  28 listopada 2018 r. dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 3/2018 przeprowadzonego w terminie od 02.11.2018  r. do 15.11.2018 r. w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014 – 2020 w zakresie ,,Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, Przedsięwzięcie 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej. Limit dostępnych środków dla powyższego działania wynosi 368 334,12 zł.

więcej...

Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w dniu 28 listopada 2018 r. (środa) o godz. 13.00 w Biurze Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD w Tryńczy odbędzie się posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru operacji w związku z zakończonym naborem wniosków nr 3/2018 w zakresie ,,Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej.

więcej...

Rajd nordic walking w Muninie

Serdecznie zapraszamy na rajd nordic walking z okazji Święta Niepodległości, który odbędzie się 10 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w Muninie. 

więcej...

Informacja o wynikach oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy – ,,Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” w ramach przedsięwzięcia 1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne oraz przedsięwzięcia 1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych”

W dniu  1 października 2018 r. na posiedzeniu Rady organ decyzyjny dokonał oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2018/G  na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie ,,Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” w ramach przedsięwzięcia 1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne oraz przedsięwzięcia 1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych”.

więcej...

Posiedzenie Rady – 1 października 2018 r.

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w dniu 01 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Biurze Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD w Tryńczy odbędzie się posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru operacji w związku z zakończonym naborem wniosków nr 1/2018/G na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie ,,Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” w ramach przedsięwzięcia 1.5.2 Działania aktywizujące środowiska lokalne oraz przedsięwzięcia 1.5.3 Promocja obszaru objętego LSR, w tym wspólna promocja produktów i usług lokalnych”.

Proponowany porządek obrad znajduje się w załączniku.

zaproszenie na posiedzenie Rady 01 października 2018 r