Warsztaty refleksyjne

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza członków Zarządu, członków Rady oraz członków Stowarzyszenia do udziału w Warsztatach Refleksyjnych, które odbędą się 19 stycznia br. (piątek) o godz. 15.00 w Świetlicy Wiejskiej w Pełkiniach.
Celem warsztatów jest podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR i działań LGD – zgodnie z zapisami umowy ramowej z 23 maja 2016 roku, która nakłada obowiązek monitoringu i ewaluacji realizacji LSR.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD oraz pod nr tel. 16 642 23 20, 609 17 17 06.

Szczegóły na plakacie:

plakat warsztaty

Informacja dla beneficjentów

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje beneficjentów, którzy złożyli wnioski w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach naboru trwającego od 31.12.2016 r. do 19.01.2017 r. w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i  w zakresie rozwijania działalności gospodarczej o nadal trwającej weryfikacji wniosków przez Urząd Marszałkowski  Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

Zmiana harmonogramu naborów wniosków

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że  zmianie uległ Załącznik nr 2 Harmonogram  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00022-6933-UM0910003/15 z dnia 23.05.2016 r. 

Aktualny harmonogram znajduje się w zakładce Harmonogram naborów 2014-2020.

Informacja dotycząca oceny wniosków w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

W związku z licznymi zapytaniami ze strony beneficjentów dotyczącymi oceny wniosków złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozowoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodarczej  przeprowadzonego w dniach 31.12.2016 r. – 19.01.2017 r., Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania  informuje się, że wnioski, które zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 01.03.2017r. oczekują na ocenę.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

więcej...