RegioStars 2024 — w poszukiwaniu najlepszych projektów

RegioStars jest dorocznym konkursem organizowanym przez Komisję Europejską w celu wyróżnienia najbardziej innowacyjnych projektów finansowanych z Funduszy Europejskich. Organizatorzy poszukują regionalnych dobrych praktyk, które mogłyby stanowić inspirację oraz wzór do naśladowania dla projektodawców z pozostałych regionów Europy. Zgłoszenia można składać do 31 maja.

Strona konkursowa – https://regiostarsawards.eu/

Wnioski można składać w języku polskim. W momencie zgłoszenia projekty muszą być ukończone. Jury konkursu wybierze maksymalnie 5 finalistów w każdej kategorii, którzy zostaną zaproszeni na ostatni etap selekcji podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli. Nagrodą dla laureatów w każdej kategorii oraz zdobywcy nagrody publiczności będzie lokalna kampania komunikacyjna, realizowana we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO).

Nagrody REGIOSTARS przyznawane są projektom w pięciu kategoriach:

– Kategoria 1) Konkurencyjna i inteligentna Europa – promowanie konkurencyjności, innowacyjności i odporności gospodarczej 
– Kategoria 2) Zielona Europa – zielona transformacja jako czynnik rozwoju regionalnego 
– Kategoria 3) Połączona Europa – zwiększanie mobilności i łączności między regionami 
– Kategoria 4) Europa społeczna i inkluzywna – Osiągnięcie Europy sprzyjającej włączeniu społecznemu poprzez wykorzystywanie lokalnego potencjału. 
– Kategoria 5) Europa bliżej obywateli- Wspieranie zrównoważonego rozwoju wszystkich obszarów.

Laureatów konkursu REGIOSTARS 2024 poznamy 9 października 2024 roku podczas uroczystej ceremonii w Brukseli.


Po więcej informacji na temat konkursu zapraszamy na stronę jego organizatorów: RegioStars 2024.