Informacja dla wnioskodawców

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – LGD informuje, że zmianie uległ Załącznik nr 2 ,,Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR” do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00022-6933-UM0910003/15 z dnia 23.05.2016 r. 

więcej...

Projekt – W poszukiwaniu niecodziennych inspiracji do promocji obszarów

Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku zaprasza na wystawę produktów i usług lokalnych zorganizowaną w ramach projektu współpracy międzynarodowej pn. „W poszukiwaniu niecodziennych inspiracji do promocji obszarów” o akronimie LFUITPA, która odbędzie się
21 lipca 2019 r.w Pruchniku na pruchnickim Rynku i targowisku „Mój Rynek”.

więcej...

Zaproszenie na imprezę inaugurującą otwarcie siłowni zewnętrznych

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania wraz z Lokalną Grupą Działania „Pogórze Przemysko Dynowskie” i  Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” serdecznie zapraszają na imprezę inaugurującą otwarcie siłowni zewnętrznych, która odbędzie się w dniu 23.06.2019 r. o godz. 15.00 na placu obok Urzędu Gminy w Pawłosiowie, w ramach realizacji projektu współpracy pn. Siłownie Terenowe – Aktywność, Ruch i Zdrowie – akronim STARiZ.

W programie imprezy uroczyste otwarcie siłowni, liczne atrakcje oraz poczęstunek przygotowany przez lokalne KGW.

Spotkania informacyjno-konsultacyjne w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – LGD serdecznie zaprasza beneficjentów na spotkania informacyjno – konsultacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Poniżej na plakacie znajduje się harmonogram spotkań.