Ożańska Pętla

OSTATNIA PLENERÓWKA TEGO LATA – 11 września plac Apex w Ożannie
Zapraszamy wspólnie z  GOK Kuryłówka, Gminą Kuryłówka, Kołami Gospodyń z Kuryłówki i Ożanny, Małą Przystanią na lato.
Karta zgłoszenia w Bibliotece lub na: http://gokkurylowka.pl/…/Karta-zg%C5%82oszenia-i…


Konsultacje społeczne LSR dla Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania na lata 2023- 2029

Konsultacje społeczne LSR dla Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania na lata 2023- 2029

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych przedstawicieli sektorów gospodarczego, społecznego, publicznego i mieszkańców z Gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Miasta i Gminy Sieniawa, Gminy Tryńcza i Wiązownica.

tj.: lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawicieli samorządu terytorialnego, radnych, sołtysów, przedstawicieli jednostek systemu oświaty, pomocy społecznej i ośrodków kultury oraz wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru.

więcej...

Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na obszarze 6 gmin, tj. Adamówki, Jarosławia, Kuryłówki, Sieniawy, Tryńczy i Wiązownicy, w ramach działań:
19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania,
19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

więcej...