Szkolenie dla członków Rady, Zarządu i pracowników Biura

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej oraz podejmowania działalności gospodarczej w dniu 19 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tryńczy odbyło się szkolenie pn. ,,Zasady funkcjonowania Rady jako organu decyzyjnego”. 

więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków Nr 2/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017

 

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania

ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

w zakresie: rozwijanie działalności gospodarczej

więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków Nr 1/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” –Lokalna Grupa Działania

ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej

więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje o ogłoszeniu naboru wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie:

  • rozwijanie działalności gospodarczej,
  • podejmowanie działalności gospodarczej. 
więcej...