Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza  wszystkich Członków Stowarzyszenia do udziału w posiedzeniu Walnego Zebrania.

Termin zebrania :   14  listopad  2016 r. godz. 10.00 

 Miejsce zebrania :     Sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Tryńcza

więcej...

Przeprowadzono szkolenia dla beneficjentów

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w dniach od 10 października do 19 października br. roku na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju tj. w gminie Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica przeprowadziła cykl szkoleń dla beneficjentów dotyczących możliwości pozyskania dofinansowania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej...

Zmiana terminu szkolenia w gminie Tryńcza

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje o zmianie terminu szkolenia dotyczącego poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Szkolenie  odbędzie się 19 października 2016 r. o godzinie 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Tryńczy. 

Zapraszamy na szkolenie w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza mieszkańców z terenu LGD na szkolenie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na podejmowanie działalności gospodarczej lub rozwijanie działalności gospodarczej.

więcej...