Zniesiony tryb konkurencyjny w ramach PROW 2014-2020

W dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

więcej...

Informacja na temat możliwości zastosowania rozwiązań szczególnych w zakresie spełniania wymogów i zobowiązań dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w związku z wystąpieniem zagrożenia COVID-19

W związku z wiadomością przekazaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) publikujemy informację dotyczącą realizacji PROW 2014–2020 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Mając świadomość trudności występujących po stronie Wnioskodawców i Beneficjentów w zakresie spełniania warunków, wymogów i innych zobowiązań w ramach PROW 2014–2020 w tym okresie informujemy, że przygotowana została zmiana ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) (ustawa o wspieraniu obszarów wiejskich), mająca zastosowanie również do beneficjentów poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

więcej...

Informacja dot. pracy Biura LGD

Szanowni Państwo!
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem Biuro Stowarzyszenia „Kraina Sanu”-LGD zostaje zamknięte do odwołania, a zatrudnieni w nim pracownicy będą pracować w formie pracy zdalnej, pozostając do Państwa dyspozycji w godzinach pracy Biura – od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. W razie potrzeby proszę dzwonić pod numery telefonów: 166422320 , 609 171 706 -Dyrektor Biura, 691 428 381 – Specjalista ds. funduszy unijnych oraz 533 715 555- Specjalista ds. promocji i informacji lub kontaktować się poprzez e-mail : krainasanu.lgd@gmail.com

Wyniki dokonania autokontroli w ramach naboru nr 1/2019 w związku z wniesionym protestem

W związku z wniesionym protestem w zakresie kryteriów, z których oceną nie zgadzał się wnioskodawca, Rada Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD w dniu 27.01.2020 r. w ramach autokontroli dokonała ponownej oceny jednej operacji, w ramach naboru Nr 1/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej. Wyniki dokonania autokontroli zostały przekazane do Zarządu Województwa Podkarpackiego.

więcej...

Posiedzenie Rady – rozpatrzenie protestu

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w dniu 27 stycznia 2020  r. (poniedziałek) o godz. 13.00  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tryńczy odbędzie się posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia protestu w ramach naboru Nr 1/2019.

więcej...