Wyniki oceny naborów

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w dniu 30 lipca 2021 r.  odbyło się posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru operacji w związku z zakończonymi naborami wniosków z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej (nr 1/2021), rozwijanie działalności gospodarczej (nr 2/2021) oraz rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nr 3/2021).

Poniżej zamieszczono  wyniki oceny naborów:

więcej...

Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w dniu 30 lipca 2021r. (piątek)
o godz. 9;00
 w Biurze Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania odbędzie się posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru operacji w związku z zakończonymi naborami wniosków tj.:

  • podejmowanie działalności gospodarczej (nr 1/2021)
  • rozwijanie działalności gospodarczej (nr 2/2021)
  • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nr 3/2021)

więcej...

Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na obszarze 6 gmin, tj. Adamówki, Jarosławia, Kuryłówki, Sieniawy, Tryńczy i Wiązownicy, w ramach działań:
19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania,
19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

więcej...

Informacja na temat możliwości włączenia się do realizowanych projektów oraz potencjalnych korzyści

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), określoną w piśmie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.04.2021r., Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zwróciło się do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o zwiększenie budżetu na wsparcie realizacji operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, określonych w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy ramowej o kwotę 332 000,00 € (słownie trzysta trzydzieści dwa tysiące euro) zgodnie z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi.

więcej...

Informacja na temat możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR w I półroczu 2021 r. Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – LGD przeprowadziło nabór dla osób chcących podjąć czy też rozwinąć działalność gospodarczą. Planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane jest tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy.  

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Strategii obejmują między innymi umożliwianie zakładania działalności gospodarczej, w tym rozwój działalności, promowanie lokalnych produktów, w tym nie tylko produktów rolnych ale też wyrobów lokalnych twórców i propagatorów kultury i tradycji.

więcej...

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania ogłasza konsultacje społeczne dotyczące rozdysponowania zwiększonych środków na realizację poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 332 000,00 € (LGD zobligowana jest do przeznaczenia co najmniej 35% tych środków na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej).

Zwracamy się do społeczności lokalnej obszaru LGD tj. mieszkańców gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica o wyrażenie swojej opinii, przedstawienie propozycji w zakresie ustalenia kierunku rozdysponowania środków finansowych w ramach LSR.

więcej...