Otwarcie siłowni zewnętrznych – ,,STARiZ”

W niedzielę 23 czerwca br. w Pawłosiowie w ramach realizacji projektu współpracy pn. Siłownie Terenowe – Aktywność, Ruch i Zdrowie – akronim STARiZ realizowanego przez 3 partnerów: Lokalną Grupę Działania „Pogórze Przemysko Dynowskie”, Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania oraz  Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” odbyła się impreza inaugurująca otwarcie siłowni terenowych.

więcej...

Informacja na temat możliwości włączenia się do realizowanych projektów oraz potencjalnych korzyści

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w II połowie 2019r. zostaną ogłoszone nabory w zakresie ,,Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, „Podjęcia działalności gospodarczej” oraz „Rozwinięcia działalności gospodarczej ”

Limit dostępnych środków zgodnie z ,,Harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR” w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej wynosi 1 173 355,90 zł., w ramach Podejmowania działalności gospodarczej 800 000,00 zł. Natomiast w ramach rozwijania działalności gospodarczej 910 938,00 zł.

więcej...

Informacja na temat możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR w II półroczu 2019 r. zaplanowano nabór dla osób chcących podjąć czy też rozwinąć działalność gospodarczą. Planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania realizacja LSR wynosi 50 % środków z budżetu.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Strategii obejmują między innymi umożliwianie zakładania działalności gospodarczej, w tym rozwój działalności pozarolniczej, promowanie lokalnych produktów, w tym nie tylko produktów rolnych ale też wyrobów lokalnych twórców i propagatorów kultury i tradycji.

więcej...

Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na obszarze 6 gmin, tj. Adamówki, Jarosławia, Kuryłówki, Sieniawy, Tryńczy i Wiązownicy, w ramach działań:

19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania,

19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

więcej...