Projekt pn. ,,Kobiety na start”

W związku z rozpoczęciem przez Stowarzyszenie Park Inicjatyw oraz firmę AMD GROUP Michał Drymajło realizację projektu pn. „Kobiety na start!”, serdecznie zapraszamy do skorzystania z  bezpłatnego wsparcia dla kobiet pozostających bez zatrudnienia.

więcej...

Zmiana Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW 2014–2020 – podniesienie progu stosowania trybu konkurencyjnego od kwoty powyżej 30 tys. euro

W dniu 6 lutego 2018 r. pod poz. 311 w Dzienniku Ustaw została opublikowana USTAWA z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta w Art. 3 zmienia ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

więcej...

Warsztaty refleksyjne

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza członków Zarządu, członków Rady oraz członków Stowarzyszenia do udziału w Warsztatach Refleksyjnych, które odbędą się 19 stycznia br. (piątek) o godz. 15.00 w Świetlicy Wiejskiej w Pełkiniach.
Celem warsztatów jest podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR i działań LGD – zgodnie z zapisami umowy ramowej z 23 maja 2016 roku, która nakłada obowiązek monitoringu i ewaluacji realizacji LSR.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD oraz pod nr tel. 16 642 23 20, 609 17 17 06.

Szczegóły na plakacie:

plakat warsztaty

Informacja dla beneficjentów

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje beneficjentów, którzy złożyli wnioski w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach naboru trwającego od 31.12.2016 r. do 19.01.2017 r. w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i  w zakresie rozwijania działalności gospodarczej o nadal trwającej weryfikacji wniosków przez Urząd Marszałkowski  Województwa Podkarpackiego.