Nabór wniosków w ramach „Grantów Krainy Sanu” ogłoszony!

Zarząd  Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na finansowanie operacji w ramach „Grantów Krainy Sanu”

Termin składania wniosków: od 04 czerwca do 20 czerwca 2012 r.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się  w regulaminie i poniższych załącznikach

Regulamin naboru wniosków

Wniosek o przyznanie pomocy

Kryteria wyboru operacji

Wzór umowy przyznania pomocy