Wyniki dokonania autokontroli w ramach naboru nr 1/2019 w związku z wniesionym protestem

W związku z wniesionym protestem w zakresie kryteriów, z których oceną nie zgadzał się wnioskodawca, Rada Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD w dniu 27.01.2020 r. w ramach autokontroli dokonała ponownej oceny jednej operacji, w ramach naboru Nr 1/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej. Wyniki dokonania autokontroli zostały przekazane do Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Protokół z posiedzenia Rady 27.01.2020 r

Lista operacji ocenionych wg lokalnych kryteriów wyboru

Lista operacji wybranych