Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Stowarzyszenie „Kraina Sanu„ – Lokalna Grupa Działania  rozpoczęła działania zmierzające do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020. Dokument ten po zatwierdzeniu przez Samorząd Województwa Podkarpackiego umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i inicjatyw, które wpłyną na rozwój terenu naszych gmin oraz przyczynią się do poprawy życia ich mieszkańców.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą, o włączenie się w te prace, poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych organizowanych na terenie gmin należących do „Krainy Sanu” oraz poprzez wypełnienie poniższego kwestionariusza ankiety. Zawarte w nim uwagi, opinie i wskazówki co do Państwa potrzeb i oczekiwań posłużą między innymi do określenia przez Lokalną Grupę Działania celów strategicznych oraz rodzaju i zakresu projektów, które będą mogły być dofinansowane w ramach programu Leader w najbliższych latach.

 

Ankieta   dla mieszkańców z obszaru „Krainy Sanu”- LGD:

Ankieta dla mieszkańców

 

Karta propozycji projektów:

Karta propozycji projektu