Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD przyjęty uchwałą Nr 1/05/2023 Walnego Zebrania Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD z dnia 20 maja 2023 r. 

Wersja archiwalna:

Statut Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD przyjęty uchwałą Nr 4/11/2016 Walnego Zebrania Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD z dnia 14 listopada 2016 r. 

Statut-14.11.2016-aktualny (1)