Procedury wyboru i oceny grantów i kryteria

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania przyjęte uchwałą Nr 3/06/2016 Walnego Zebrania Stowarzyszenia
z dnia 20 czerwca 2016 r.

Procedura wyboru i oceny grantów

wzór nr 8 Wniosek o powierzenie grantu

wzór nr 9 Wzór umowy o powierzenie grantu

wzór nr 10 Granty Wniosek o rozliczenie

wzór nr 11 sprawozdanie merytoryczne

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów przyjęte uchwałą nr 7/12/2015 Walnego Zebrania  z dnia 15 grudnia 2015 r.

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów zał. 12 do LSR