Procedury wyboru i oceny grantów

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów zał. 11 do LSR

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania przyjęte uchwałą Nr 3/06/2016 Walnego Zebrania Stowarzyszenia
z dnia 20 czerwca 2016 r.

Procedura wyboru i oceny grantów

wzór nr 8 Wniosek o powierzenie grantu

wzór nr 9 Wzór umowy o powierzenie grantu

wzór nr 10 Granty Wniosek o rozliczenie

wzór nr 11 sprawozdanie merytoryczne