Wizyta studyjna w Lokalnej Grupie Działania Dunajec Biała

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zorganizowało w dniach 06-07 października 2011 r. szkolenie pn. „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie sieciowego produktu turystycznego” połączone z wizytą studyjną w Lokalnej Grupie Działania Dunajec Biała.

W szkoleniu wzięła udział 15 – osobowa grupa liderów z obszaru objętego LSR, działających na rzecz rozwoju społeczności lokalnych a także  osoby zainteresowane rozwojem turystyki wiejskiej prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, zainteresowane tworzeniem pakietów turystycznych.

Uczestnicy zapoznali się z zasadami sieciowego produktu turystycznego, tworzeniem lokalnych organizacji turystycznych a ponadto uczestniczyli w warsztatach dotyczących tworzenia pakietów turystycznych.

więcej...

Ogłoszenie o naborze

Stowarzysznie „Kraina Sanu”- LGD informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji,które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i ” Różnicowanie w kierunku dziłalności nierolniczej”

Termin składania wniosków od 10 października 2011r. do 28 października 2011r. 

dokumenty do pobrania :

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

wzor informacji o naborze

Lokalne kryteria wyboru operacji_(1)

Lokalne kryteria wyboru operacji

Oswiadczenie wnioskodawcy bedacego osoba fizyczna o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc

Potwierdzenie doswiadczenia wnioskodawcy w realizacji projektow inwestycyjnych.doc

Potwierdzenie doswiadczenia wnioskodawcy w realizacji projektow inwestycyjnych.pdf

wykaz dokumentow niezbednych do wyboru operacji przez LGD.doc

wykaz dokumentow niezbednych do wyboru operacji przez LGD_.pdf

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw”

Lokalne kryteria wyboru operacji .doc

Lokalne kryteria wyboru operacji .pdf

oswiadczenie wnioskodawcy bedacego osoba fizyczna o wyeazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc

Oswiadczenie wnioskodawcy bedacego osoba fizyczna o wyrazeniu zgody na przetwazanie danych osobowych.pdf

Potwierdzenie doswiadczenia wnioskodawcy w realizacji projektow inwestycyjnych.doc

Potwierdzenie doswiadczenia wnioskodawcy w realizacji projektow inwestycyjnych.pdf

wykaz dokumentow niezbednych do wyboru operacji przez LGD.doc

wykaz dokumentow niezbednych do wyboru operacji przez LGD .pdf

wzor informacji o naborze_(1).pdf