Zapraszamy na spotkanie.

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania

w imieniu

Stowarzyszenia Dębickiego Klubu Biznesu, Fundacji GENERATOR INSPIRACJI, Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz Fundacji Fundusz Lokalny SMK

zaprasza przedstawicieli młodych organizacji pozarządowych (działających nie dłużej niż 18 miesięcy), oraz grup nieformalnych z terenu działania Lokalnej Grupy Działania „Kraina Sanu”  tj. z gmin :

Adamówka, Grodzisko Dolne, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza, Wiązownica

na spotkanie informacyjno – szkoleniowe, które odbędzie się
16 lipca br. o godz. 10.00
w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Tryńczy

 Spotkanie poświęcone będzie omówieniu realizacji projektu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” współfinansowanego z MPiPS w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt przewiduje wsparcie merytoryczne i finansowe młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych (minimum 3 osoby), w zakresie realizacji różnych ciekawych akcji i inicjatyw społecznych, z zakresu: pomocy społecznej, integracji, promocji zdrowia, aktywizacji zawodowej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury i sztuki, ekologii, kultury fizycznej, turystyki, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego.

Projekty będzie realizować w okresie od 1 września do 15 grudnia 2014 r.

Kwota dotacji nie może przekraczać 5 000 zł. Minimalna kwota dotacji wynosi 2 000 zł.

Spotkanie  poprowadzi Pan Damian Zakrzewski, Kierownik biura LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, który szczegółowo omówi zasady składania wniosków, przyznawania dotacji oraz ich rozliczania.

Prosimy o zgłaszanie swojego udziału w spotkaniu do Biura Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania pod numerem telefonu: 16 642 23 20, 609 171 706

 

Serdecznie zapraszamy !