Hej kolęda, kolęda …czyli bożonarodzeniowe tradycje w Krainie Sanu

W niedzielę, 11 grudnia w Grodzisku Dolnym w hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II, odbył się konkurs Bożonarodzeniowy, zorganizowany  już kolejny raz przez Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, tym razem przy współpracy  Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym, pod patronatem Wójta Gminy Pana Jacka Chmury. 

więcej...

Zatrzymajmy smaki przeszłości

Produkt tradycyjny  związany z danym regionem, to  dzisiaj bardzo popularny  środek do promocji danego regionu.

Nasze Stowarzyszenie zainicjowało działania, związane z pomocą osobom z  terenu naszego LGD , zainteresowanym   wpisaniem na listę produktów tradycyjnych  potraw z Krainy Sanu, których oryginalność i wyjątkowość niewątpliwie związana jest z tradycyjną metodą ich wyrobu.   Wiele  produktów lokalnych wytwarzanych na terenie LGD metodami tradycyjnymi, znane   są tylko na wąskim rynku lokalnym, a czasem nawet tylko wśród najbliższej rodziny.

Był to jeden z powodów dla których zostały  zorganizowane spotkania  z   tymi osobami , które chcą nie tylko promować własny  produkt   ale także wpisać  go na listę produktów tradycyjnych.

więcej...

Walne Zebranie

30 listopada br. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Tryńcza odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „ Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania. Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Stanisław Wielgos przy udziale 52,27% wszystkich członków naszego stowarzyszenia.

więcej...

Zakończenie naboru wniosków

W wyniku przeprowadzenia naboru wniosków w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ” trwającego od 10 października 2011r.  do 28 października 2011r. Rada Programowa 22 bm.  wybrała wnioski do dofinansowania w ramach LSR.

Poniżej znajduje się lista rankingowa:

Lista wnioskow wybranych do dofinansowania w ramach LSR_(1)

Tablice informacyjne PROW do odbioru

Informujemy, że Samorząd Województwa Podkarpackiego zlecił wykonanie kolejnej tury tablic informacyjnych i reklamowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Po tablice mogą zgłaszać się Beneficjenci działań: „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” objętych PROW 2007-2013.

Tablice informacyjne i reklamowe PROW 2007-2013 można odebrać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, piętro IV, pokój 430.
Więcej informacji można uzyskać u p. I.Kochan-Warownej tel.: 17 747 69 48.

źródło:http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/prow/aktualnosci/151111_prow_tab

Szkolenie dla Członków Zarządu i Rady Programowej

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – LGD zaprasza wszystkich Członków Zarządu i Członków Rady Programowej na szkolenie pt: ” Realizacja lokalnej strategii rozwoju dla obszaru LGD Kraina Sanu w kontekście osiągnięcia założonych celów i wykonania zobowiązań zapisanych w umowie ramowej”

Termin: 17 listopad 2011 r. godz. 9.30 

Miejsce: Biuro Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – LGD , Tyńcza 127