Informacja dotycząca wyboru do dofinansowania operacji przez Radę Programową LGD

W dniu 16 września br. Rada Programowa Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania dokonała wyboru wniosku do dofinansowania w ramach LSR w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, w naborze trwającym od 13 – 28 sierpnia br.
Poniżej do pobrania: Lista wniosków wybranych do finansowania Odnowa i rozwój wsi.