Walne Zebranie członków Stowarzyszenia

             Zarząd Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza  wszystkich Członków Stowarzyszenia do udziału w posiedzeniu Walnego Zebrania.

Termin zebrania:  24 maja 2024 r. (piątek) godz. 1600

Miejsce zebrania: Karczma „u Piotra” w Radawie.

więcej...

Konsultacje społeczne dotyczące Lokalnych Kryteriów Wyboru Grantobiorców ze środków FEP na lata 2021-2027

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza społeczność lokalną obszaru LGD tj. mieszkańców gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica oraz pomiotów zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru, szczególnie przyszłych grantobiorców do udziału w konsultacjach społecznych Lokalnych Kryteriów Wyboru Grantobiorców ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, które będą miały zastosowanie w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

więcej...

Konsultacje społeczne dotyczące Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji i Grantobiorców ze środków Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza społeczność lokalną obszaru LGD tj. mieszkańców gmin: Adamówka, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica oraz przedsiębiorców i rolników, działaczy społecznych, lokalnych liderów, sołtysów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, OSP, KGW i innych NGO oraz wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru, szczególnie przyszłych wnioskodawców i grantobiorców ze środków Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, do udziału w konsultacjach społecznych Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji i Grantobiorców, które będą miały zastosowanie w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

więcej...

Europejski konkurs ARIA 2024!

Rozpoczął się nabór projektów w ramach konkursu Agriculture and Rural Inspiration Awards (ARIA) 2024, który jest organizowany przez punkt kontaktowy Europejskiej Sieci WPR. Tematem tej edycji jest Wzmacnianie pozycji młodych ludzi.

Konkurs obejmuje cztery kategorie tematyczne – trzy odpowiadające celom polityki WPR i jedna nawiązująca do tematu młodzieży wiejskiej.

Oprócz tego przyznane będą nagrody za działania promujące równość płci, a także za pośrednictwem powszechnego systemu internetowego głosowania wybrany zostanie jeden laureat.

Konkurs składa się z dwóch etapów – najpierw wszystkie wnioski z Polski składane są do jednostki centralnej KSOW (JC KSOW). Później wybierze ona spośród nich do ośmiu wniosków, które przejdą do  drugiego, już europejskiego etapu konkursu.

Wybór tegorocznych tematów podyktowany jest ich obecnością i istotnością w pracach Europejskiej Sieci WPR oraz jej interesariuszy.

Konkurs ARIA ma wyłonić projekty Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) najbardziej ekologiczne, inteligentne, sprzyjające włączaniu społecznemu i innowacyjne, a także odporne. Realizowane są one na szczeblu lokalnym.

Jest to kontynuacja inicjatyw, które promują długoterminową wizję obszarów wiejskich i pakt na rzecz obszarów wiejskich.

Termin składania zgłoszeń upływa 8 lipca 2024 r.

Szczegółowe informacje :

https://www.ksowplus.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/aktualnosc/ruszyl-europejski-konkurs-aria-2024

Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2024-2026 – edycja 2024

Granty dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

W imieniu Operatorów: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Fundacji Przestrzeń Lokalna oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” 
zapraszam do złożenia wniosku na wdrożenie NOWEJ inicjatywy w ramach projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2024-2026 – edycja 2024”. 

więcej...