Projekt – W poszukiwaniu niecodziennych inspiracji do promocji obszarów

Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku zaprasza na wystawę produktów i usług lokalnych zorganizowaną w ramach projektu współpracy międzynarodowej pn. „W poszukiwaniu niecodziennych inspiracji do promocji obszarów” o akronimie LFUITPA, która odbędzie się
21 lipca 2019 r.w Pruchniku na pruchnickim Rynku i targowisku „Mój Rynek”.

            Celem imprezy jest popularyzacja dorobku twórców z dziedzin objętych programem „Ginące zawody”, podtrzymanie tradycji kultury ludowej, kształcenie dzieci i młodzieży w kierunku ochrony i pielęgnacji  dziedzictwa narodowego.

Serdecznie zapraszamy twórców ludowych z obszaru Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD, którzy chcieliby zaprezentować swoje rzemiosło i dorobek kultury regionu.

 Regulamin Sochaczki 2019-1

Karta zgloszenia – Sochaczki 2019