Tryńcza trasy

 „Tryniecka Kraina Nordic Walking”

TRASA NR 22 (zielona) długość 5 km; czas przejścia ok. 1 godz.

Łatwa i przyjemna trasa. Przebieg szlaku ma formę pętli o długości 5 km i poprowadzony jest dobrej jakości ścieżkami o miękkim podłożu oraz niewielkim odcinkiem asfaltu. Wyjście na trasę zlokalizowane jest przy Zespole Szkół w Tryńczy. Ruszamy chodnikiem wzdłuż drogi 862 i przed mostem schodzimy w dół nad Wisłok. Bardo dobrą kilkusetmetrową drogą nad rzeką maszerujemy w kierunku zachodnim. Skręcamy w lewo i za znakami szlaku pomiędzy zabudowaniami wychodzimy na asfalt. Po prawej stronie mijamy pozostałości parku dworskiego z widocznymi w głębi: murowanym spichlerzem i oficyną. Dochodzimy do skrzyżowania dróg na którym skręcamy w lewo. Kilkaset metrów marszu i droga ponownie skręca w lewo. Maszerujemy prosto w kierunku widocznych w oddali zabudowań Tryńczy i drogą za kościołem dochodzimy do Zespołu Szkół zamykając 5 kilometrową pętlę.

 

TRASA NR 23 (czerwona) długość 10, km; czas przejścia ok. 2 godz.

 Ciekawa trasa przeznaczona zarówno dla początkujących, jak również zaawansowanych maszerów. Wyjście na trasę zlokalizowane jest na terenie Zespołu Szkół. Po wykonaniu rozgrzewki, pomiędzy zabudowaniami przechodzimy przez przejście dla pieszych. Po lewej stronie mijamy kościół i za znakami szlaku podążamy w kierunku południowym. Przechodzimy obok parku podworskiego i dalej prosto docieramy do głównej drogi 835. Po prawej stronie stacja paliw a my przechodzimy przez jezdnię i wchodzimy do lasu. Dobrej jakości leśną drogą dochodzimy do zabudowań Wólki Ogryzkowej. Skręcamy w prawo i wychodząc z lasu polną drogą dochodzimy do asfaltowego dywanika. Tu trasa skręca w lewo i pomiędzy zabudowaniami Wólki Ogryzkowej dochodzimy do drogi 77, którą przecinamy i przez Borki docieramy do południowych granic Ubieszyna. Kolejny raz przechodzimy przez drogę 835 i polną drogą maszerujemy w kierunku widocznego po lewej stronie Zespołu Szkół w Tryńczy.

TRASA NR 24 (czarna) długość 14 km; czas przejścia ok. 3 godz.

Najdłuższa z  wchodzących w skład „Trynieckiej Krainy Nordic Walking” , blisko 14 kilometrowa trasa oznakowana kolorem czarnym. Miejsce wyjścia na trasę, podobnie jak  w przypadku pozostałych tras usytuowana jest na terenie Zespołu Szkół. Początkowo jej przebieg  pokrywa się z trasą czerwoną. Mijamy kościół, następnie zabytkowy spichlerz i po przejściu około 2 kilometrów docieramy do skrzyżowania dróg. W lewo odchodzi szlak zielony, prosto czerwony, a my skręcamy w prawo aby za moment dojść do asfaltu. Tu skręcamy w lewo i za znakami czarnego szlaku wchodzimy pomiędzy zabudowania Wólki Małkowej. Przecinamy drogę 835 i polaną idziemy w kierunku wyrastającej przed nami ściany lasu. Po wejściu do lasu dobrej jakości leśnymi duktami maszerujemy w kierunku południowym. Po przekroczeniu torów kolejowych dochodzimy do wyraźnego skrzyżowania leśnych dróg. W prawo leśniczówka Białobrzeżki i stadion sportowy, prosto Gniewczyna Łańcucka. My skręcamy w lewo i po kilku kilometrach wychodzimy z lasu. Kierujemy się w lewo i asfaltowym dywanikiem docieramy do połączenia ze szlakiem czerwonym. Schodzimy w lewo w kierunku lasu i za znakami szlaku, kolejny raz, przy stacji paliw, przechodzimy  przez drogę 835. Jeszcze kilkanaście minut przyjemnego marszu w kierunku widocznej w oddali Tryńczy i docieramy do punktu startu/mety spinając pętlę.