Jarosław Trasy

Nordic Walking Park  –„Sportowa dolina Gminy Jarosław”

 

TRASA NR 10 (zielona) długość 5 km; czas przejścia ok. 1 godz.

Łatwa i przyjemna trasa. Przebieg szlaku ma formę pętli o długości 5 km i poprowadzony jest dobrej jakości asfaltowymi drogami lokalnymi i fragmentem ścieżki o miękkim podłożu. Marsz rozpoczynamy przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Muninie skąd po przejściu drogą krajowej E40, początkowo asfaltową a następnie gruntową drogą dochodzimy do przejazdu pod torami kolejowymi. Wchodzimy na asfalt i po sforsowaniu torów, idziemy drogą biegnącą równolegle do torów kolejowych. Po 300 metrach droga do Morawska skręca ostro w prawo. My maszerujemy nadal równolegle do torów ulicą Kolejową i po minięciu posterunku dróżnika skręcamy w lewo przechodząc przez tory. Po kilometrze dochodzimy do miejsca w który z prawej strony przychodzą szlaki: czerwony i czarny. Skręcamy w lewo i pomiędzy zabudowaniami Muliny po kilometrze dochodzimy do startu/mety zlokalizowanej  przy szkole.

 

TRASA NR 11 (czerwona) długość 10 km; czas przejścia ok. 2 godz.

 Ciekawa trasa przeznaczona zarówno dla początkujących, jak również zaawansowanych maszerów. Wyjście na trasę zlokalizowane jest przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Muninie. Po wykonaniu rozgrzewki, za znakami szlaku, przechodzimy przez drogę E 40 i gruntową drogą dochodzimy do przejścia kolejowego. Po wejściu na asfalt ruszamy w kierunku Morawska. W lewo odchodzi zielony szlak a my po pokonaniu 3 kilometrów dochodzimy do krzyżówki. Na prawo Mendlówka, my skręcamy w lewo na Morawsko. Kilometr dalej kolejne rozwidlenie. Tu kierujemy się w lewo  i opłotkami Morawska wchodzimy na gruntową drogę biegnącą w kierunku Tuczemp. Charakterystycznym tunelem o ostrym  łukowym sklepieniu przechodzimy pod torami i dochodzimy do asfaltu. Początkowo asfaltem a następnie gruntową drogą dochodzimy do kamiennego wiaduktu nad boczną odnogą torów kolejowych. Przekraczamy go i bezpieczną asfaltową drogą pomiędzy zabudowaniami Muniny po niespełna 2 kilometrach dochodzimy do szkoły zamykając 10 kilometrową pętlę.

TRASA NR 12 (czarna) długość 15 km; czas przejścia ok. 3 godz.

Najdłuższa z wchodzących w skład Nordic Walking Park „Sportowa dolina Gminy Jarosław” 15 kilometrowa trasa oznakowana kolorem czarnym. Pokonanie trasy wymaga dobrej kondycji fizycznej. Miejsce wyjścia na trasę, podobnie jak w przypadku pozostałych tras usytuowane jest przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w  Muninie.

Początkowo jej przebieg  pokrywa się z trasą zieloną, która po przejściu pod wiaduktem skręca w lewo wzdłuż torów. My idziemy prosto, asfaltową drogą i na 3 kilometrze trasy skręcamy w lewo. Po kolejnym kilometrze droga rozwidla się. W lewo odchodzi szlak czerwony, a my podążamy w prawo. Wchodzimy do miejscowości Morawsko i na skrzyżowaniu dróg skręcamy w prawo. Obchodzimy dookoła łąkę przez którą przepływa potok  Morawski Łęg i dochodzimy do stawu z uroczym molo pośrodku. Za stawem droga skręca w prawo i opuszcza asfalt na blisko 2 kilometry. Po dojściu do krzyżówki skręcamy w lewo i za moment łączymy się ze znakami czerwonego szlaku. Tu szlak odbija w prawo i kolejne 3 kilometry to gruntowe ścieżki pomiędzy polami. W połowie tego odcinka charakterystyczne łukowe przejście pod torami. Po dojściu do pierwszych zabudowań Muniny kamiennym mostem przekraczamy tory i za znakami szlaku spinamy najdłuższą trasę.